Den glad bonden, finns den?

Textstorlek:
Annons:
Glada bonden är ett nybildat kooperativ som har för avsikt att förhandla avräkningspriset till sina medlemmar. Vi försöker på ett ärligt och öppet sätt förklara för alla parter att vi skall börja med bondens betalning och inte som idag låta bonden få det som blir över.
Den genomsnittliga Svenska bonden behöver i dag ett mjölkpris på 4,30 sek/liter och får endast 2,80. Det har lett till en akutkris men den akuta krisen är en följd av 10 år med ett pris som legat 1 krona under produktionskostnaden. Vi mjölkbönder har klarat det genom att arbeta mer, arbeta billigare, huggit i skogen, lånat upp och förbrukat vårat eget kapital. Vi har under de senaste 10 åren sett att bankernas förtroende för mjölkbönder har gått från mycket högt till att hamna i botten och den kris vi idag har i Svensk mjölkproduktion går endast att lösa genom bättre betalt över tid.
Glada bonden har i dag 90 medlemmar som producerar 200 miljoner kg. Vi har ytterligare 300 på väntelista. Vårat långsiktiga mål är att förhandla om 60% av den svenska mjölken. Alla mjölkbönder är välkomna att anmäla intresse kostnadsfritt till oss i styrelsen. Den dag vi har 60% av mjölken kommer vi släppa in alla som vill i föreningen och vårt arbetssätt kommer att förändras.
I framtiden vill vi förhandla gentemot mejeriföreningarna/mejeriföretag i stället för att som i dag jobba mot handeln. Styrelsen jobbar i det korta perspektivet med att placera mjölken från våra medlemmar. Glada bonden säljer ingen billig mjölk. Vi säljer bra mjölk till ett europeiskt bulkpris+1 krona, ett avräkningspris på 4,30 de senaste 5 åren. Det gör att våra medlemmar kommer att ha ett pris som svänger precis som i dag men kring en nivå som ligger 1 krona högre än vad vi haft tidigare.
Vi har haft möten med alla stora handelskedjor och de är väl medvetna om vilka stora problem vi mjölkbönder har. Handeln är mycket tydlig. De är inte är beredda att höja priserna och låta pengarna försvinna utomlands. Den Svenska marknaden levererar bra när det är global lågkonjunktur på mjölk men dåligt när det är global högkonjunktur.
Vi jobbar för att säkra marginalen över bulkpulver och bulksmör och vi vill att Glada bondens framtida uppgift skall vara att förhandla om prismarginalen över den internationella marknaden. Anledningen till att vi vill ha ett rörligt pris är att det leder till att importtrycket på den Svenska marknaden kommer att vara lika stort i hög som i lågkonjunktur. Skulle vi ha ett fastpris på 4,30 skulle vi få ett mycket högt importtryck i lågkonjunktur då skillnaden mellan Svensk och utländsk mjölk skulle vara 2 kronor motsatt förhållande skulle inträffa i högkonjunktur då den svenska mjölken skulle vara billigare än bulkmjölken i Europa.
Välkomna att anmäla intresse och glöm inte att ni som mjölkbönder bär ett ansvar för att vara med att förändra marknaden.
Väl mött i den nya kooperationen
Glada Bonden
Anders Birgersson
Annons: