Det här med rituell slakt

Får slaktas i allmänhet genom bedövning med elchock. Det accepterar de flesta muslimer.
Textstorlek:

Få saker väcker så starka känslor i Sverige som rituell slakt. Det florerar mängder med rykten och rena vanföreställningar. I Sverige är slakt utan bedövning strängt förbjudet, det har inte förekommit på mycket länge. Däremot är halalslakt tillåten.

Annons:

Det många upprörs över i religiös slakt är det som kallas skäktning. Det vill säga att man avlivar djuret genom att enbart skära av halspulsådern och låta det blöda till döds, utan förgående bedövning.

Metoden är föreskriven både i judisk tro och islam. Det finns gott om myter kring skäktning. I Sverige är dock skäktning strängt förbjuden. Förbudet infördes redan 1937. Under många år omfattade inte den lagen fjäderfä och kaniner. 1988 skärptes dock lagen så även dessa djur innefattas.

Slakterierna kontrolleras noga. Där sker ingen obedövad slakt.

Huruvida obedövad slakt sker svart i Sverige är givetvis svårt att bevisa. Men motståndet mot att avliva utan bedövning är också utbrett även bland djuruppfödare i Sverige, av tradition. Därför är det sannolikt mycket ovanligt att sådan slakt sker i Sverige. Man vill helt enkelt inte sälja sina djur för sådant. Slakt utan bedövning av nöt, lamm, hästar och gris har nog i stort sett inte förekommit sedan 30-talet.

Men ändå halalslaktas det en hel del i Sverige. Esmail Zeinali på Qibbla Halal, som är Nordens största producent och grossist av halalkött förklarar hur det går till.

– Precis som bland kristna finns det olika inriktningar bland muslimer. Det finns en stor och växande grupp som moderniserat sin syn på halal och därmed strävar efter att djuren bedövas innan slakt. Den här gruppen innefattar majoriteten av muslimerna i Sverige och större delen ute i Europa.

Det innebär i klartext att den halalslakt som sker i Sverige inte i någon större grad skiljer sig från de slaktmetoder som är gängse på våra slakterier.

– Men slaktaren, det vill säga han som avblodar djuret, måste vara troende muslim och utbildad halalslaktare.

Slakten inleds precis som vanligt med att djuret bedövas. Det sker oftast med elchock, bultpistol eller slaktmask. När kroppen sedan hängs upp för avblodning kommer halalslaktaren in i bilden. Han vänder djuret mot Mecka, läser en kort bön och skär snittet som kapar pulsådern.

– Bönen går i kort ut på att man erkänner guds storhet och ber honom välsigna djuret och köttet, säger Esmail Zeinali

En skillnad är att halalreglerna inte tillåter att man sticker djuret i halsen, som svenska slaktare gör. Istället använder man en stor, mycket vass kniv när pulsådern kapas.

Det rituella inslaget påverkar alltså överhuvudtaget inte djurets välbefinnande.

Bland judar som lever enligt det som kallas Kosher-regler har man fortfarande inte accepterat bedövning av djuren innan avblodning. Det innebär att kosherslakt är förbjudet i Sverige.

Ett skäl till att inte judar accepterat bedövning kan ligga i historien. Under 1930-talet förbjöds kosherslakt i Tyskland och Nazisterna använde slaktmetoden som ett led i propagandan mot judar. När man så småningom annekterade Polen, med många judar, var en tidig åtgärd att förbjuda kosherslakt, allt enligt Jordbruksverkets hemsida.

En speciell detalj när det gäller kosherslakt är att djurens bakdel inte används. Det har med en föreställning om att ischiasnerven och dess förgreningar skulle vara orena. Där judisk slakt sker i världen finns det alltså en massa bakdelskött som inte är kosher.

Skälet till att man i religiös slakt vill skäkta djuren, alltså låta dem förblöda levande har att göra med något man kallar omdelbarhet omedelbarhet. Djuret ska slaktas utan dröjsmål, paus. Man menar att bedövningen utgör ett brott mot den regeln. Förmodligen kom regeln till för att religiösa ledare helt enkelt ville förbättra folkhälsan, det förekom gissningsvis att man åt både självdöda djur och djur som legat för länge efter avlivningen. De religiösa ledarna ville troligen folkbilda för bättre hälsa.

För muslimerna är en komplett avblodning, att djuret verkligen inte innehåller blod viktigt, troligen av samma skäl, Det förekom säkert att man åt dåligt avblodat kött, som lätt blir dåligt. Hjärtat ska slå ett tag efter avlivningen så avblodningen blir total.

I Sverige är en vanlig metod att bedöva lamm och fågel inför slakt med elchock. Flertalet muslimer accepterar det relativt lätt, eftersom hjärtat fortsätter slå. Nöt däremot, slaktas med bultpistol. Många accpeterar även det, eftersom hjärtat även då slår en stund. Avblodningen måste dock ske mycket snabbt för att köttet sdå ska vara halal, även det enligt jordbruksverket.

Kosher och Halal betyder ungefär samma sak, på hebreiska, respektive arabiska. Vad som är tillåtet, eller godkänt. I den muslimska kulturen finns också begreppet haram, motsatsen, vad som inte är tillåtet. Griskött är ju exempelvis haram. Blad judarna talar man om treifa, oren, otillåten mat.

 

Läs mer om halal i aritkeln om Qibbla halal

Annons: