Qibblas syn på halal

Esmail Zeinali på Qibbla Halal
Textstorlek:

Nordens största leverantör av halal-kött har huvudkontor i Järfälla, Stockholm. Företaget slaktar inte själva, men styckar, packar och tillverkar charkruterier. Esmail Zeinali är strategisk verksamhetsutvecklare.

Annons:
Qibbla Halal kött är ett familjeföretag och en riktig framgångssaga. Det var Jamil Zetali och Diler T. Mustafa från Stockholmsförorten Rinkeby som i början av 80-talet märke att människor från olika etniska grupper efterfrågade livsmedel av ett slag som knappt fanns i Sverige på den tiden. Man startade då J & D livs i Rinkeby. Där kom de båda Rinkebyborna i kontakt med kunder från när och fjärran och förstod att det fanns ett behov av någon som på ett bra sätt kunde tillhandahålla halal-kött. De grundade därför Qibbla halal kött 1995. Nu har man en omsättning på över 200 miljoner och 50 anställda.
Kunderna är allt i från mindre lokal livsmedelsbutiker inriktade på olika etniska grupper, till de stora livsmedelskedjorna, i hela Norden.
– Man kan inte bortse från att det finns troende muslimer i samhället och än mindre förvägra dem mat som följer deras traditioner eller tro. Det leder inte till något gott. Vi ville försöka para ihop de gamla traditionerna med moderna regler och tankar kring djurskydd. Halal, i modern, tappning, anpassad till regelverket menar Esmail Zeinali.
– Det är egentligen självklarheter.  Regler som instiftades i skrifter för tusentals år sedan bör givetvis anpassas till dagens normer och regelverk.
– Vi ser på vårt varumärke som en sorts kvalitetscertifiering för halalkunder. Vi har ett antal kriterier vi följer. Vi ser till att slakten följer halalreglerna, bland annat att djuren avblodas ordentligt och att slakten utförs av en troende muslim, men, vilket är mycket viktigt, också följer den lagstiftning vi har i Sverige. Det kött vi säljer kommer från djur som bedövats före slakten.
Men i begreppet ligger också att djuren är friska och mår bra innan slakt, att de har mat, vatten och hanteras värdigt, enligt de principer svensk djurhållning arbetar.
Zeinali menar att en växande majoritet av muslimerna accepterar den här moderna halalslakten.
– Jag kan ju givetvis bara tala för de som köper vårt kött och våra produkter. Det finns givetvis alltid de grupper som är mer traditionella, så är det inom alla religioner. Vi menar att de sätt som inte minimerar djurens lidande före och vid slakten är oacceptabla och otidsenliga.
– Här i Sverige är det självklarheter, men vi importerar också mycket kött. Vi ställer samma krav där.
I Sverige samarbetar Qibbla med Scan när det gäller själva slakten.
– Vi strävar efter så hög andel Svenskproducerat kött som möjligt. Vårt problem är att större delen av vår volym, cirka 70 procent, är lamm. I Sverige produceras det i dag för lite lamm i förhållande till efterfrågan. Vi importer därför cirka 80 procent av vårt lammkött. Den absoluta majoriteten av vårt lamm kommer från Nya Zeeland, från en och samma leverantör. Därför kan vi relativt enkelt ställa samma krav där som vi har i Sverige.
– Det sprids mycket myter. Inte minst i sociala medier höjs röster för att förbjuda halalslakt i Sverige. Det finns en utbredd tro att man fortfarande slaktar obedövat i Sverige. Vi har alltid följt lagstiftningen och de regler som finns för slakt, avslutar Esmail Zeinali.
Annons: