Svensk sprit på export

Bengt-Olof Johansson.
Textstorlek:

På Händelö I Norrköping tillverkar Agroetanol etanol som sänker koldioxidutsläppen med cirka 98 procent jämfört med fossila bränslen. Trots det går en allt större andel av etanolen på export medan man importerar etanol som faktiskt är sämre för miljön.
Att etanolen hamnat i bakvattnet i Sverige beror enbart på politisk osäkerhet, menar Agroetanols VD, Bengt-Olof Johansson.

Annons:
Det har vänt för Agroetanol och det går betydligt bättre ekonomiskt. Det är flera saker som ramlat på plats som nu bidrar till att förbättra lönsamheten för det Lantmännenägda företaget.
– Produktionen har hela tiden gått mycket bra. Det är inte det som varit vårt problem menar Bengt-Olof.
Det var egentligen två faktorer som gjorde att Agroetanol under fyra år drogs med rejäla underskott.
– Priserna fluktuerar alltid på etanol, det kan vi hantera. Det som drog ner oss var att Amerikanerna efter massiv utbyggnad fick ett rejält överskott på etanol. Det dumpades i Europa. Genom att olagligt kringgå våra tullar hamnade priset på en nivå som gjorde det omöjligt att konkurrera. Det problemet är idag borta. EU-kommisionen fällde USA för att olagligt manipulerat tullarna.
Det andra problemet var politiskt i EU.
– Man stiftade ju ambitiösa klimatmål om att en viss del av energiproduktionen i EU skulle vara om ställd till förnyelsebar energi 2020. Här i Sverige har det ju redan skett i alla sektorer utom transportsektorn. Det var den som återstod för oss.
När man då såg en massiv ökning av etanol, tillverkad av livsmedelsråvaror drog man öronen åt sig och började diskutera om det var bra eller dåligt. Den diskussionen är man fortfarande kvar i och det har skapat osäkerhet. I kombination med en massiv utbyggnad av etanolproduktion skapade det överkapacitet.
– Nu har det dock vänt. Bland annat har en stor fabrik i England har lagts i malpåse. Det gör att priserna nu ligger lite bättre
– För oss är cirka tre fjärdedelar av kostnaderna råvara, vete och rågevete. Resten är personal, anläggningar och så vidare. Det innebär att vi har begränsad effekt av exempelvis personalneddragningar. Vi började därför hitta en rad andra vägar för att helt enkelt öka värdet av vår produkt, att göra oss mer konkkurrenskraftiga och mindre beroende av politisk osäkerhet, fortsätter Bengt- Olof.
Agroetanol insåg helt enkelt att långsiktig klimatpolitik inte var något att räkna med.
Den kanske mest dramatiska förändringen är en investering man gjort tillsammans med gasbolaget AGA.
– Vi samlar numera upp all koldioxid från vår process. Utsläppen är i princip noll.
Du läste rätt.. Om man använder tre kilo vete för etanolproduktion blir resultatet ett kilo etanol, ett kilo foder och ett kilo koldioxid när man jäser råvaran.
– Den koldioxiden samlas nu upp och skickas till en fabrik i närheten. Där omvandlas koldioxiden till kemisk ren koldioxid, som är en handelsvara. Den används till allt möjligt, inte minst livsmedelsindustrin. Bland annat för att tillverka all kolsyra som finns i läskedrycker och mineralvatten.
Agroetanol och AGA producerar nu i princip hela det Svenska behovet av ren koldioxid. Tidigare importerades koldioxiden från finska oljeraffinaderier.
– Det gör att vår etanol, som ju görs på helt förnyelsebara råvaror, sänker koldioxidutsläppen med 98 procent, jämfört med om man använder bensin, eller diesel.
Eftersom man i Tyskland nu gått betydligt längre än Sverige i sin strävan att sänka klimatutsläppen gynnas därför Agroetanol.
– De tyska reglerna har i ett slag gjort vår, nästan klimatneutrala etanol, mycket intressant för tyskarna. Över hälften av vår produktion går på export till Tyskland i dag. Vi har på ett år tagit tio procent av den den tyska etanolmarknaden.
Trots att försäljningen av bränslet e-85 minskar i Sverige har det gjort att Agroetanol stundtals fått svårt att tillgodose de gamla, Svenska kundernas behov.
– Vi vill ju gärna ha kvar dem som kunder. Vi hoppas ju ändå att Svensk klimatpolitik rätar upp sig. VI löser det genom att importera etanol som inte alls är lika klimatneutral som vår.
Agroetanol strävar nu också efter att öka graden av egen förädling.
– Vi tillverkar exempelvis numera egna bränslen, det har vi inte gjort tidigare. Vi gör bland annat ett etanolbärnsle för konverterade dieselmotorer. Vi har också planer på att tillverka e-85.
På fabriken tillverkas numera också teknisk etanol, som används bland annat till spolarvätska.
– En liten marknad som ändå ger ett visst ekonomiskt tillskott. Nästa steg att ta tag i blir att öka förädlingsvärdet på dranken, som i dag ofta säljs till foder. Målet är ett fodermedel som ska kunna användas som viktigt, inhemskt proteintillskott till alla djurslag.
Annons: