Tre stormar under tio år knäcker inte bara träd

Tommy Callmyrs inspekterar stormfälld skog Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Gudrun, Per och Helga. Namn på stormar som hos enskilda skogsägare under lång tid kommer att ha en bitter klang. Återigen ska stormfälld skog tas om hand i ett riskfyllt arbete. Fletalet ksogsägare har fått smärre skador efter stormen. Hos Tommy Callmyr i Tiveden blåste dock bortåt 1000 kubikmeter omkull. igen.

Annons:

Tre stormar har skövlat en fjärdedel av Tommy Callmyrs totala virkesvolym på fastigheten Aspamarken-Stora Kampetorp. En areal omfattande 180 hektar skog.

– Det känns ju inget vidare. Tre stora bakslag under en livstid är för mycket, menar han.

Det började 2005 med Gudruns framfart som fällde nästan 2000 kubik av Tommys skog. Två år senare drog Per fram över Tivedsskogarna och då rök ytterligare 2000 kubik.

I fredags eftermiddag var det dags igen. Stormen Helga drog in med all kraft och mejade ner ytterligare stora volymer.

– Jag beräknar att ”hon” svepte ner mellan 1000 till 1500 kubik på mina marker.

I huvudsak är det gran som gått mest illa däran den här gången. En 50-årig granskog där det gjordes en sista gallring för 7-8 år sedan.

– Jag har själv varit med och planterat den, och granarna skulle stått 20 år till innan slutavverkningen, säger Tommy.

I och med att virket nu måste upparbetas tidigare så räknar han med att förlora halva virkesvärdet.

Ett inkomstbortfall som givetvis är kännbart, och det handlar den här gången om uppemot en miljon kronor i virkesvärde som nu ligger nedblåst.

– Det får jag ju aldrig ut. Jag förlorar nog en tredjedel på det värdet, konstaterar han.

Därtill kommer kostnaderna för upparbetningen av den stormfällda skogen. Tommy måste leja in maskiner, skördare och skotare, för att ta hand om virket.

– Det skulle ta för lång tid att göra det själv. Dessutom är det ett riskfyllt arbete att utföra manuellt. Det här är riktigt otäckt att hållas med, påpekar han.

Tommy Callmyr ser också en skillnad i stormarnas ”skadegörelse” i skogarna. Per skövlade skoningslöst stora sammanhängande arealer.

– Den här gången har skadorna skett på många ställen, men då på mindre ytor.

Tre kraftiga stormar, under en tioårs period, som orsakat stora skador känns för mycket tycker Tommy.

– Totalt har jag förlorat runt 6000 kubikmeter virke. Det är klart att det påverkar ekonomiskt, men också känslomässigt med tanke på det arbete man lagt ned för att driva ett bra och hållbart skogsbruk.

– Man kan ju säga att det blivit ett lite för tidigt uttag av pensionsförsäkringen, konstaterar han.

Enda trösten i eländet är väl att det inte finns något den enskilde kan göra för att hindra vädermakternas framfart.

Tommys egna funderingar kretsar kring hur skogsbruksreglerna en gång i tiden såg ut. På 60- och 70-talet när Skogsstyrelsens intention var att det inte fick finnas björk i granskogsbestånden.

– Det var bannlyst och björkbusken räknades inte som träd. Vi sprutade för att få bort dem på den tiden.

Tommys uppfattning är att man idag ser att blandskogen klarar sig bättre mot stormvindarna.

– Björken har bättre rotsystem och binder nog granrötterna som då står emot bättre, funderar Tommy Callmyr när han blickar ut över sitt omkullslagna skogsskifte.

Björn Palmqvist

Annons: