Vem äger mest skog?

Små skogsägare äger mest.
Textstorlek:

När man talar om skog och skogsägande är det lätt att snöa in på de verkligt stora skogsägarna, som statliga Sveaskog, som äger 3,1 miljoner hektar, eller cirka 14 procent av skogen i Sverige. Men det är faktiskt små skogsägare som äger allra mest skog sammantaget.

Annons:
Det finns några verkligt stora skogsinnehav, Sveaskogs är det allra största. SCA, Svenska Cellousa-aktiebolaget kommer tvåa, med cirka 1,63 miljoner hektar. Bergvik skog har ett innehav på cirka 161 miljoner hektar. Nummer fyra är staten igen, dock under Statens fastighetsverk med ett innehav på 693 000 hektar. På femte plats, Holmen skog med cirka 580 000 hektar.
Men, fortfarande ägs lite över 50 procent av all skog i Sverige av privata markägare. Deras innehav är av det mer blygsamma slaget. Medelfastigheten bland privata skogsägare ligger på cirka 50 hektar. Ungefär 328 000 skogsägare äger tillsammans 11,7 miljoner hektar skogsmark i Sverige. 37 procent av dem är kvinnor.
Den totala skogsamarken är cirka 22,7 miljoner hektar, eller, lite grovt räknat, 55 procent av Sveriges totala yta.
Ägarstrukturen, det vill säga att en stor del av skogen ägs av mindre privata skogsägare får nog ses som relativt ovanlig ute i världen. Det vanliga är att det är staten eller större skogsbolag som äger skogsmarken.
Om ägarbilden påverkat skogsbruket i Sverige, eller Sveriges framgång som skogsland i världen är givetvis svårt att säga.
Att små och stora skogsägare lyckats bra med att förvalta sin resurs skogen står dock klart. Enligt den del av SLU, som håller koll på skogens tillväxt i Sverige, Riksskogstaxeringen,, är tillväxten i de Svenska skogarna cirka 125 miljoner kubikmeter per år. Den totala avgången, alltså den skog som avverkas, dör, eller försvinner på annat sätt, är en bra bit under en miljon kubikmeter per år.
Det gör att den resurs skogen utgör växer tämligen fort. Något man med den den återkommande och kontinuerliga riksskogstaxeringen kan följa rätt noga.
Sedan den första taxeringen genomfördes 1923 till 1929 har virkesförrådet, alltså mängden stående skog i Sverige, mer än fördubblats. Rädslan för avskogning känns med andra ord rätt överdriven.
Just nu finns alltså troligen mer skog än någonsin i historisk tid i landet.
Det privata skogsbruket har tidigare ofta fått kritik för att man kanske inte alltid sköter skogen på det allra tillväxtbefrämjande sättet.
Redan förra året kunde dock Skogsstyrelsen konstatera att det exempelvis röjs mer och bättre i privat skog numera.
Källor: Skogsstyrelsen och Riksskogstaxeringen
Annons: