Lantmännen börjar med EMV

Lantmännen Maskin satsar på enklare produkter under eget varumärke. Här en vinsch.
Textstorlek:

EMV, egna varumärken, har varit ett faktum inom livsmedelshandeln länge. Nu har även Lantmännen maskin börjat med ett eget varumärke. Under namnet Axess kommer man att sälja mindre redskap, tillbehör och liknande. Vid en pressvisning utanför Eskilstuna visade man den första produkten, en enkel vinsch.

Annons:

– Tanken är att vi under namnet Axess ska fylla ut en lucka i soritmentet vi inte haft. Enklare redskap, med lägre teknisk specifikation, men med hög kvalitet, berättar Ulf Persson, ansvarig för det Lantmännen maskin akllar Segment Skog.

– Att det blev en enkel winch som presenterades först beror på att det är just en maskin som många efterfrågat.

Det är dock inte bara frågan omskogutrustning.

– Nej, exakt vilka produkter osm ska ingå jobbar vi på. Det är lite frågan om vad som efterfrågas. Vi kommunicerar med äsljare runt om i landet och kunder. Vi diskuterar bland annat en enkel skogsvagn och e enkel, mindre tippvagn. Vi siktar in oss på folk hobbyfolk och halvproffesionella köpar, mindre gårdar, hästfolk,   deltidsjordbrukare och liknande,  säger Anna-Lena Lindell, PR-ansvarig.

Vaurmärket ska ocks användas för butikssortiment, tillbehör.

– Jag kan tänka mig arbetslampor, presseningar, skyddsutrustning och liknande, vi får ser vart det hamnat.

Var utrustningen och maskinerna ska itllverkas och av vem, är inte heller helt klart.

– Det beror ju lite på vad det handlar om. Helt klart är att det ska vara nogrannt utmärkt vem och var vi tillvekrat produkterna. Vinschen som exempel, tillvekras av finska Farmi.  De har tillverkat liknande vinschar i hudratusentals exempelar, avlsutar Ulf Persson.

Det rör sig om en relativt enkelt apparat som kopplas till kraftuttag och trepunktslyft. Den har ett slags schaktbladsliknande konstruktion att köra ner i marken som mothåll.

Annons: