Ministern som tror på den svenska landsbygden

Landsbygdsminister Bucht (s9
Textstorlek:

Allt sedan oktober 2014 innehar Sven-Erik Bucht, från Karungi by utanför Haparanda, posten som landsbygdsminister. Bucht har tidigare varit både lant- och sågverksarbetare innan han avancerade politiskt via kommunstyrelse och riksdag.

Annons:

Bucht vill förvisso ta ett helhetsgrepp på landsbygdsfrågan och menar att de gröna näringarna även fortsatt kommer att vara centrala för landsbygdsutvecklingen.

–  Jag tror på svensk landsbygd och vill att det ska vara attraktivt att bo och jobba på landsbygden. Här har de gröna näringarna stor potential att utvecklas och skapa jobb och tillväxt. Genom de satsningar som regeringen gör på en svensk livsmedelsstrategi och ett nationellt skogsprogram hoppas jag att vi kan komma en bit på vägen.

Livsmedelsstrategin ser ut att bli Buchts stora satsning som landsbygdsminister. Pressen att nå goda resultat är hög, särskilt som han efter valet valde att skrota tidigare ministern Eskil Erlandssons prestigeprojekt Matlandet Sverige.

– Jag är djupt imponerad av det engagemang som jag möter kring den livsmedelsstrategi som nu tas fram. När jag har rest runt i landet och haft möten med olika aktörer från livsmedelssverige under året har jag fått med mig många förslag och idéer som blir viktiga underlag till arbetet och en idébank inför framtiden, säger Bucht.

Motståndarna har kallat honom pratminister och menar att han samtalar mer än agerar. Nu är det dock upp till bevis för Bucht då konkret politik ska formuleras och förhandlas fram. Själv skruvar han upp förväntningarna genom att hävda att det är ett historiskt beslut som nu arbetas fram.

– Målet är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i hela livsmedelskedjan samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Målet är också att andelen ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel ska öka liksom konsumenternas möjligheter att göra medvetna val, säger Bucht.

Han tror att svensk lantbruksproduktion har en framtid trots att Sveriges bönder har tyngre regel- och skattebörda än utländska konkurrenter.

– Vi måste bli bättre på att lyfta fram de svenska mervärdena. Här är märkning en viktig del så att konsumenterna kan göra medvetna val både i butiken och på restaurang. Jag är glad att det nu är lättare att hitta svenskt kött och svensk mjölk i butiken, men det kan bli bättre! Till exempel är det fortfarande svårt att se om osten är svensk. Jag vill också att restaurangbranschen tar sitt ansvar och tycker att det hade varit bra med en frivillig märkning.

Även den offentliga upphandlingen är hett omdiskuterad. Varje dag serveras cirka 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg.

– Jag vet att det varit svårt för kommuner och landsting att välja svenskt och närodlat när man varit tvungen att välja det billigaste alternativet i en upphandling. Men nu är det en ny lagstiftning på gång under året som ska göra det lättare att ställa upp andra kriterier. Det är viktigt att vi kan värna om den offentliga måltiden.

Det nationella skogsprogrammet som också arbetas fram hoppas man ska ge jobb och tillväxt inom skogsnäringen, men även få ringar på vattnet.

– Skogsprogrammet ska också bidra till att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden som exempelvis miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera.

Skogsbruket ska utvecklas bland annat genom forskningssatsningar.

– I Sverige finns det mycket kunskap om hur man brukar skogen på ett hållbart sätt. Genom forskning och utveckling kommer det fram många nya produkter såsom kompositer, textiler och biodrivmedel. Men också bostadsbyggande i trä ökar och går till och med på export. Jag vill att skogen ska vara en drivande faktor mot en bioekonomi.

Landsbygdsministern besökte nyligen Kina i syfte att öka möjligheten till export av produkter från de svenska gröna näringarna.

– Det finns fortfarande en rad tillstånd och godkännanden som måste slutas för att underlätta för att export av främst livsmedel ska kunna komma igång. Svenska livsmedels- och träbyggnadsföretag har det mesta som krävs för att vara intressanta på den kinesiska marknaden – Innovativa och säkra produkter av hög kvalité och inte minst ett stort kunnande. Nu handlar det om att göra detta mer känt för kinesiska aktörer och därigenom göra affärerna möjliga.

Tony Gunnarsson

Annons: