De levererar allt alspån till landets rökerier

Alved på väg att bli rökspån
Textstorlek:

Timmervältor i kollosalformat är inget ovanligt, särskilt inte på sågverk. Det ovanliga med de väldiga timmervältorna hos Töreboda flis är dock träslaget. Där ligger nämligen enbart al.

Annons:

– Det ligger ungefär 5000 kubikmeter al här, berättar Christer Karlsson som arbetar i en helt egen tränisch, alspån och alflis för rökning av livsmedel, något man är i princip ensamma om i Sverige.

5000 kubikmeter al räcker ungefär i två år på den lilla fabriken på landsbygden utanför Töreboda.

– Vi använder ungefär 2500 kubikmeter per år, fortsätter Christer.

Skälet att veden lagras så länge känns bakvänt, åtminstone för en vedeldare.

– Ja, veden lagras ute för att den ska tappa energivärde. När man man röker, särskilt i kallrökar, är det ju rök med så lite värme som möjligt man vill åt.

Efter ett par lastas veden på en gammal timmerbil och körs in i hallen, där den stora stationära flistuggen står.

– Vi levererar, spånet, eller flisen, i tre olika fraktioner. Det grövsta är 3-8 millimeter, sedan har vi 2-4 millimeter och 0-2 millimeter, som alltså är att betrakta som sågspån.

Flisningen går till så att materialet sorteras så att det som fortfarande är grovt passerar tuggen flera gånger så rätt fraktion uppnås.

Sedan torkas det hela ner till 8-10 procents fukthalt. Torken eldas för enkelhetens skull med torkat alspån.

– Sedan är det en fråga om att sålla och sikta så man blir av med skräp, damm och liknande och får en jämn, homogen produkt.

Det hela packas sedan i lite olika säckar och lastas på pall.

Vanligast är 100 liters-säckar.

– Råvaran finns till övervägande del i det som förr var Skaraborgs län. Det var också därför företaget hamnade här för 55 år sedan. Det finns helt enkelt gott om al här.

Christer köper merparten av alen via Sydved. Att man använder just al vid rökning har till stor del att göra med traditioner, tror Christer.

– Det fanns gott om al förr. Man snickrade man en del av den, exempelvis träskor. Min teori är att man helt enkelt hade spån över och började röka med det och upptäckte att fungerade bra, menar Christer. Jag tror man tog det träslag man hade gott om och som inte var lämpligt för annan användning, exempelvis byggnadssnickeri.

Alen har förhållandevis lågt energivärde, vilket är bra.

– Söderöver, i Danmark, använder man bok, norröver en del björk. Det väsentliga är nog att man använder ett träslag som inte ger upphov till bismak. Ska jag vara ärlig tror jag egentligen inte träslaget påverkar smaken på det färdiga livsmedlet, menar Christer.

Töreboda Flis kan ta in stockar upp till 40 centimeter.

– Ibland tar vi också övergrovt, men det innebär merarbete, det måste klyvas först. Allt används, även barken. Det spelar mindre roll om det är lite rota i stockarna, det påverkar inte kvaliteten på slutprodukten.

Förutom rökprodukter tillverkas också ströspån, framför allt för mindre djur, reptiler, kaniner och liknande.

– Alspånet har egenskapen att det effektivt tar bort dålig lukt. Bra om man har små djur inomhus.

För de som vill går det också bra att köpa alved.

– Ja, det finns de som föredrar att elda med ved vid rökningen. Det vanligaste är dock elrökar. Man alstrar värmen med el och spånet får bara stå för smaken.

Bland kunderna finns allt från små rökerier till stora livsmedelskoncerner. Inte så konstigt. Det finns just ingen annan som tillverkar alspån.

– Nej, mig veterligen är det bara vi i den här skalan. Förr fanns fler. Kanske packar något sågverk lite spån för rökning.

En av de som använder alspån från Töreboda är Atria-Lithells i Sköllersta, i Närke.

Christer ser en liten ökning av efterfrågan.

– Ja, för ett antal över gick många över itll det vi kallar kemrök. Man använder då ett slags ånginjektor med kondenserad rök. Men folks medvetenhet över vad livsmedel innehåller har ökat intresset för riktig rökning igen. Vi har sett gamla kunder komma tillbaka, även riktigt stora livsmedelsföretag

Företaget grundades av familjen Fimmerstad för 55 år sedan.

– Då var det ett jordbruk här. Sedan dess har det investerats i olika omgångar. Vi skulle säkert kunna automatisera och därmed minska personalen, men hur roligt är det att gå här själv, säger Christer.

sI företaget jobbar tre personer på heltid och en på halvtid för administration.

– Jag köpte företaget årsskiftet 2012-2013. Men det är ändå ingen ny verksamhet för mig. Jag hade nämligen då arbetat åt familjen Fimmerstad i 15 år.

Annons: