”Allt ser inte mörkt ut för landsbygden”

Textstorlek:

Martin Moraeus utbildade sig till civilingenjör i teknisk fysik vid KTH i Stockholm, men valde därefter att flytta hem till det lilla familjelantbruket som han sedan dess driver tillsammans med sin far.
Med bloggen Bonde På Riktigt och den tillhörande podcasten Radio Bonde har Martin Moraeus fått stor uppmärksamhet och blivit en opinionsbildare att räkna med.

Annons:

 

– När jag hade fått min examen längtade jag hem till Orsa och tänkte ta ett viloå” och jobba på gården. Det visade sig vara så roligt och stimulerande att jag blev kvar. Dessutom trivs jag väldigt bra på en mindre ort. Det är billigare att bo här – vilket gör att det blir mer över i plånboken, även om lönen är lägre än i Stockholm. Jag vill att min son ska få växa upp på en gård på landet – den bästa start i livet jag kan ge honom, tror jag.

I bloggen vill han förklara hur det moderna lantbruket fungerar och hur regler och politik påverkar det dagliga arbetet. Detta samtidigt som han får möjlighet att lyfta fram de egna värderingarna och tankarna. En fråga han gärna diskuterar gäller äganderätten som han menar hanteras dåligt.

– Det är en fullständig katastrof! Äganderätten kanske inte åsidosätts så ofta – man får ha kvar sin egendom. Men till äganderätten hör brukanderätten – att själv få använda sin egen mark som man vill. Här ser jag en oroande utveckling som, om den inte stoppas, kommer att innebära en katastrof för landsbygden och den motor som producerar vårt gemensamma välstånd. Jordbrukare och skogsbrukare är de som tydligast märker denna förskjutning inom politiken. ”Vanligt folk” märker det inte ännu. Därför är det svårt att skapa opinion för att vända utvecklingen vilket jag tycker är ytterst oroande.

En anledning till att många svenska lantbruk läggs ned anser han beror på att lönen är lägre och arbetsinsatsen större än i andra branscher samtidigt som svensk politik försvårar.

– Vi har ett högre totalt kostnadsläge och fler regler och hinder i vår verksamhet än många av våra kollegor i andra länder. Dessutom är lantbruket – till skillnad från i andra länder – en tämligen ointressant fråga för politikerna. Så vida det inte gäller frågor som handlar om lantbrukets påstådda miljöpåverkan – där är politikerna oerhört snabba med att införa någon ny restriktion.

Just överreglering är något som Moraeus strider mot, både privat och som ordförande för LRF Dalarna. Han kallar sig klassiskt liberal och vill flytta fler beslut från politikerna till marknaden och den enskilda bonden.

– Jag är ju från Dalarna, och vi har väl en tradition av viss misstänksamhet mot statsmakten. Jag tror att all utveckling sker genom evolution. Evolutionen är beroende av två saker: variation och selektion. Det måste finnas en stor frihet att få utforma sin produktion och sina metoder så att vi får en stor variation i både sätten att producera och i utbudet av produkter. Sedan ska det vara marknaden och inte politikerna, som gör selektionen. Marknadskrafterna är fantastiskt bra på att tala om för producenterna vad som ska produceras, hur mycket som ska produceras och till vilket pris.

Han anser att det är politisk klåfingrighet som till stor del kan förklara det svenska jordbrukets kräftgång.

– När politikerna blandar sig i och förbjuder viss typ av produktion i landet – utan att förbjuda konsumtion av dessa produkter – då flyttar produktionen bara utomlands. Det finns så fantastiskt mycket kunskap, entreprenörskap och drivkraft hos Sveriges lantbrukarkår. Jag tycker att det är beklagligt att vi inte får full utväxling på det.

Allt ser dock inte mörkt ut för landsbygden. Det finns faktorer som talar till landsbygdens klara fördel, menar han.

– Jag tror att digitaliseringen kan vända trenden. Jag sitter hemma i Orsa och skriver artiklar, bloggar och gör radio. Det går att via länk vara med på möten i Stockholm utan att behöva vara på plats. Det finns snart ingen som helst anledning att bo trångt och dyrt i en lägenhet, när man istället kan bo billigt på landet. Jag älskar att åka till Stockholm, där finns det ett utbud av mat och kultur som inte finns på landet. Men jag vill inte bo där. Jag tror att fler och fler kommer att komma till samma slutsats.

Martin Moraeus är 36 år gammal och bor med sin åttaårige son i Orsa. Han själv sköter gårdens växtodling och fadern mjölkproduktionen.
Tony Gunnarsson
Annons: