Vallskörden igång – ovanligt låga energihalter

Textstorlek:

En första viktig vallskörd för mjölkbönder, lammproducenter och nöttköttsproducenter drar snart igång. De mycket varma vädret de två första veckorna i maj gjorde troligtvis att gräset stressades. Det har gjort att energihalterna i gräset redan börjat sjunka, menar Marie Lundberg, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Nyköping.
– Jag tror inte man ska vänta i onödan med att ta förstaskörden i år.

Annons:
För ett par veckor sedan inledde Hushållningssällskapet arbetet med att klippa prover för att kunna göra en vallprognos till sina kunder. Ett antal gårdar levererar prover. De tar dem genom att handklippa vall på några ställen i fältet, åtta centimeter ovan jord, för att simulera en riktig vallskörd. Prognosen används för att gårdarna ska kunna pricka in optimal skördetidpunkt.
– Vi vill få till fyra sådana klippningar innan första vallskörden går igång, fortsätter Marie Lundberg. Det vi kunnat se hittills är som sagt att energihalterna är ovanligt låga.

Gräset växer och skapar energi via fotosyntesen. När det blir varmare får plantan ett behov att stärka sig, för att skapa ett stabilt strå, som växer högt och kan sprida fröerna. Det är då gräset blir överväxt, grovt, och mindre smakligt för djuren, energihalten sjunker, helt enkelt för att gräset använder energin för att skapa fiber. Eftersom växtens innehåll av svårlösliga fibrer då ökar och därmed minskar tillgängligheten på energi i fodret för djuren.

– Det vi kan se är troligen att den här ökningen av fiberhalten, stärkningen, redan satt igång på grund av att det blev högsommarvärme så tidigt. Det vi kan hoppas är att kylan som kom efter värmebörjan bromsar upp gräsets utveckling och att nya blad, fyllda med energi, kommer underifrån.

Normalt sett går vallskörden igång 25- 30 maj i Sörmland, Närke, Stockholm, Uppland och Västmanland. Längre norrut, i Dalarna och Gävleborg kan det vara så mycket som 10 dagar senare.

Givetvis finns också lokala variationer. Mycket i gräsets värd handlar om värme. Närhet till havet ger lite svalare väder. Det försenar gräset, samma sak med höglänta områden och vallar i skogsbygd, där skogen kan skugga och få frosten att ligga kvar längre.
– Det råd jag kan ge i år, på grund av det speciella läget, är att inte vänta för länge med första skörden. Det finns alltid gårdar där man väntar, jag tror det är extra tokigt i år. Även om skörden blir kvantitetsmässigt mindre än normalt så begår man ett misstag om man låter fiberhalten öka för mycket, vilket sker om man väntar på att det ska växa till sig.
– Då är det bättre att skörda foder i tid och få bra kvalitet istället för att avvakta tillväxten. I det läge vi är kan energihalterna snabbt gå ner.
Våren har inte bara varit varm. I mitten, slutet på april, blev det rejält kalla nätter, med flera minusgrader på vissa håll
– Vallen har övervintrat bra. Det har ju varit en ovanligt mild vinter. Men så kom de här frostnätterna. Här ser vi vi lokala variationer. Det som tog mest skada var nog rödklövern. Det brukar drabba de ekologiska vallodlarna mest. De har ofta mer klöver i sina vallar.
Annons: