Priset på skogsmark på väg neråt i Mellansverige

Textstorlek:

Bor man söderut i landet får man allt mer betalt när man säljer sin skog, medan priserna på skogsmark här i vårt utgivningsområde, Mellansverige och Södra Norrland, planat ut och rentav börjat sjunka lite efter flera års uppgång. Så kan man sammanfatta LRF-Konsults statistik över priser på skogsmark som släpptes här om veckan.

Annons:

Statstiken är indelad i zoner. Södra, Mellersta och Norra. Hela Svea Jord & Skogs utgivningsområde, Sörmland, Örebro län, Västmanlands, Stockholms län, Uppsala län, Dalarnas län och Gävleborgs län, ryms i mellersta zonen.
I snitt har där priserna på skogsmark sjunkit med 3,6 procent. Från 407 till 392 kronor m3sk. m3sk står för skogskubikmeter. Det är ett mått på stående skogsbestånd. Man räknar då inklusive bark men exklusive grenar och rötter. Att jämföra med fastkubikmeter, som är måttet för avverkad skog i en virkestrave.
Det är dock en förhållandevis trubbig statistik, med en hel del lokala skillnader
– Ja, Benar man ut prisstatistiken något kan man skönja lokala skillnader där områden minskat, ökat samt legat oförändrat jämfört med föregående år. Efterfrågan på skogsfastigheter beror mycket på närheten till spekulanter, säger Mats Fröjdenstam, skogsmästare och fastighetsmäklare på LRF-konsult i Örebro.

Mats menar att priserna generellt ökar på skogsmark närmare större städer.
– Men även skogsfastigheter i glesbygden kan ha en gynnsam prisutveckling, i det fall fastigheten ligger i anslutning till eller i närheten av grannar som aktivt brukar skogen. Kombinationen glesbygd och grannar som inte aktivt brukar skogen, eller har intresse för tillköp, ger lägre priser på skogsmark. Lokala förhållanden, konkurrens mellan köpare, kan påverka mycket.
Mats exemplifierar med läget i Örebro län,
– På den lokala marknaden i Örebro län så är såväl priserna per m3sk och priserna per hektar är högre än föregående år. Liksom tidigare är det stora lokala skillnader i länet där fastigheter kring Örebro, Kumla,

Hallsberg och Askersund säljs med högre pris än fastigheter som försäljs i mindre tätbefolkade områden så som exempelvis Ljusnarsberg och Laxå.
Här i Mellansverige och landet som helhet toppade priserna på skogsmark runt 2010, med priser över 450 kronor per m3sk. Sedan sjönk priserna en bra bit under 400 fram till slutet av 2013, då de åter började stiga för att stagnera på 407 kronor per kubikmeter i fjol.
LRF-konsult exemplifierar med en investering på 3 miljoner kronor. Investerar man 3 miljoner kronor just nu får man i Mellansverige cirka 55 hektar skogsmark, cirka 7600 skogskubikmeter.

Om man istället väljer att investera sina 3 miljoner i norra Sverige får man 129 hektar och hela 12 900 skogskubikmeter för pengarma. Där är dock tillväxten, boniteten sämre.
I södra Sverige, där boniteten är som störst, får man just nu bara 35 hektar och 5100 skogskubikmeter för sina tre miljoner.
Men som sagt, statistiken är trubbig. Mängder med faktorer påverkar hur priset på skogsmark blir. Hur ser virkesförrådet ut? hurdan är boniteten, tillväxten i området? vad är det för jordar?Hur ligger skogsfastigheten till jämfört med kringliggande skog? Hur ser det ut med skogsvägar? Hurdana är jaktmöjligheterna? Hur är närheten till industrier som kan förädla när man avverkar? Hur är skogen skött?
Mats Fröjdenstam hävdar att det trots det lite kärvare läget faktiskt är ont om skogsfastigheter till salu.
– Vi har fortfarande historiskt sett bra prisnivåer. Inte minst rena skogsfastigheter blir attraktiva och säljs ofta till högre priser när de väl blir till salu, avslutar han.

Annons: