Fakta om kaninuppfödning

Textstorlek:
Annons:

I Sverige är det inte särskilt vanligt att kaninerna hamnar på våra matbord. Utomlands är dock kaninkött populärt. Kina toppar både kaninkonsumtionen och kaninuppfödningen.

I Sverige produceras årligen cirka 225 ton kaninkött per år. Det bedöms vara cirka 30 procent av efterfrågan, det förekommer en del import, cirka 100 ton per år. Vanligast är att kanin serveras på restauranger.

Kina är världens största kaninland. Där föds 462 miljoner slaktkaniner upp per år. Det ut utgör cirka 40 procent av världsproduktionen. Men även i Europa är kaninkött populärt och uppfödning av slaktkaniner vanligt. Det produceras cirka 340 miljoner slaktkaniner per år. Europas slaktkaninandel utgör cirka 28% av världsproduktionen

Italien är Europas inofficiella kaninmästare, där produceras cirka 300 000 ton kaninkött per Man toppar även konsumtionen i Europa, med 4,4 kg kaninkött per person och år.  Frankrike exporterar cirka 6000 ton kanin per år, medan Belgien importerar ungefär lika mycket kanin. Siffrorna kommer från FAOSTAT 2012

Hur kalkylerar man då om man vill börja födas upp slaktkanin?

De kalkyler som finns bygger ofta på förutsättningarna att varje hona får 4 kullar med 8 slaktfärdiga ungar i varje kull, alltså 32 ungar om året.

De få kaninlakterier som finns betalar i genomsnitt 50 kronor per kanin. Fodret för att få kaninen upp till slaktvikt kostar någonstans runt 25 kr. Intjäningen är alltså runt 25 kr per slaktdjur, alltså 800 kr per hona. Det finns dock slakterier som betalar upp emot 28 kronor kilot. En kanin kan väga 3-4 kilo.

Sandra Kureborn vi berättar om på sidan 42, har dubbelt så hög foderkostnad. Sandra Kalkylerar dock med att sälja köttet själv i sin gårdsbutik och därmed ta ut ett betydligt högre pris. Till kalkylen bör också kostnader för lokal, eventuell uppvärmning och eget arbete läggas in.

Precis som i all annan animalieproduktion handlar det om att försöka pressa både både foderkostnaden, lokalkostnaderna och arbetstiden man lägger ner. Lokal förädling och egen försäljning kan ge mer betalt, men kräver också mycket arbete.

Våra tamkaniner anses härstamma från tre olika vilda arter; den europeiska vildkaninen, den egyptiska och den japanska.

Under andra världskriget var uppfödningen av slaktkaniner i Sverige stor och utgjorde en viktig del av livsmedelsförsörjningen under krigsåren. Därifrån kommer också myten om att kaninkött smakar sött. Man födde upp kaniner på grönkål. För att få bort den smaken lade man köttet i mjölk. Mjölksockret fick köttet att smaka sött.

Källa: Sveriges kaninproducenters förening.

Annons: