Mikael nyodlar för mer mark

Textstorlek:

– Jag har aldrig provat det här, och så måste jag ju kompensera för den mark staten tar för oss, så kommenterar Mikael Gilbertsson, på Stjernnsunds gård, sin nyodling på strax över 10 hektar.

Annons:

Att nyodla åkermark i Närke tillhör verkligen inte vanligheterna. Motsatsen, det vill säga att åkermark beskogas, är betydligt vanligare. Mikael GIlbertsson har dock valt att gå motsatt väg på föräldragården Bro, granne med Stjernsund

– Egentligen är skälet rätt enkelt. Det säljs ytterligt sällan åkermark här runt Askersund. Ska vi expandera mera, handlar det då om att åka ännu längre än vi redan gör.

Man kan säga att marken vi får här är en kompensation för den mark vi förlorar när riksväg 50 förbi oss byggs om till mötesfri väg. I och med att jag förlorar mark har vi redan stödrätter över.

Totalt i två olika vägprojekt har gården tappat cirka 10 hektar.

– Vi vet inte exakt var det hamnar i det vägbygge som pågår nu, men vi räknar med att det här ska kompensera.

Skogsmarken som nyodlas är speciell så till vida att den omges av bergknallar men trots det nästan är helt stenfri.

Bergknallar runt det område som nu nyodlas har också avverkats. De ska hägnas in och bli beten för gårdens köttdjur.

– Det här är gammal åker som planterades på i mitten av 1950-talet.

Mikael beräknar att kostnaden för projektet hamnar på ungefär hälften av vad det hade kostat att köpa åkermark i området, om det nu funnits någon sådan till salu.

– Det utan att gå in på vad mark skulle kosta här, skrattar Mikael, som haft nyodlande lite som ett eget sidoprojekt.

– Självklart har vår personal hjälpt till, men till stor del är det jag som suttit här med grävmaskinen och med tjälkrok brutit upp stubbar. Jag trivs bra i grävmaskinen.

Stubbarna har sedan eldats hela i den stora gårdspannan på Stjernsund.

– Vi eldade hela förra vintern med dem. Uppbrytningen förenklades av att vi eldar stubbarna hela. Annars använder man ju ett speciellt redskap, med en tång som man delar stubben med när den bryts upp, jag har använt den vanliga tjälkroken på grävmaskinen.

Projektet är inne på sitt tredje år.

– Men nu börjar vi närma oss upploppet. Vi har täckdikat och planerar att så till våren.

Processen började givetvis med att skogen avverkades. Sedan bröts stubbarna upp.

– Sedan köpte vi en kraftull fräs, som både slår sönder stubbar, rotrester och mindre sten, som vi fräst med. Nu är det alltså täckdikat också.

Planen är att marken ska läggas in i växtoldingsföretagets ekologiska växtföljd.

– Här blir spannmålsodling, rapsodling och vall vad det lider.

Skogen har inte avverkats sedan 1950-talet. Därför var det frågan om relativt grov granskog som skulle slutavverkas.

Mikael menar att det varit ett roligt och intressant projekt.

– Jag vill gärna prova nya saker. Det här har jag aldrig gjort. Erfarenheten bland levande jordbrukare här i området är begränsad, så vi har kört på. Nu närmar vi oss sådd och hoppas väl att allt ska fungera när det väl börjar växa.

Annons: