Så tänker du inför återtags-slakt

Textstorlek:

Det finns ett stort intresse inte minst hos lite mindre lammproducenter att slakta för återtag och sälja direkt, ofta i färdigstyckade lådor.

Annons:

Jonny skickar med lite tips.

– Vid all slakt gäller det att försöka få fram så fina djur som möjligt. Se till att ha bra beten, bra grovfoder med hög proteinhalt så djuren växer. Sedan bör man trycka på lite extra med kraftfoder på slutet, en slutgödning, det kräver lite arbete och eftertanke. Det kan det dock vara värt. Att få slaktkroppar på 7-8 kilo är inte roligt vare sig för oss, lammproducenten eller kunden. Det blir i princip en låda ben, säger han. Bättre lamm, mer nöjda slutkunder.

Alla får så kallade Pellar, lamm som inte växer. Men man kan göra en del för att höja kvaliteten generellt.

Avmaskning är viktigt. Friska djur mår bättre och växer bättre.

En våg är en bra investering, menar Jonny.

– Då kan man väga lammen innan leverans. Då är det lättare att veta när lammen ska slaktas. Att avgöra hur stort ett lamm som kanske inte är klippt är inte lätt. Under ullen kan det vara skinn och ben. Med vågen kan man få facit. Det är bra att ta lammen när de väger cirka 45 kilo. Då blir det fina slaktkroppar påmellan 18 och 24 kilo, då är lammen som bäst, där ska de ligga, menar han.

Att djuren är rena innan slakt är också en fördel

– Ju skitigare djuren är desto större problem vid slakten. Dessutom kan skinnet då bli värdelöst. Lite beroende på ras kan skinnet vara minst lika värdefullt som köttet.

Beroende på hur skinnet ska beredas kan det vara bra att klippa djuren innan slakt om de är mycket ulliga och skitiga.

– Men då måste man tänka på pälslängden vid beredning. Är de nyklippta blir det inte mycket till skinn.

Sedan bör man bestämma sig för hur man vill att lammet ska styckas. Vad vill slutkunden ha ha för detaljer.

– Ja, här gäller det att höra sig för vad kunderna vill ha. Klassisk, gammaldags styckning innebär ju en lammsadel. Men en del vill ha sadeln skuren i kotletter, eller filéerna utskurna. Vill man ha revbenen sågade till så kallade rax? Ska stekarna vara urbenade De flesta slaktare, styckerier, kan stycka exakt efter önskemål, det är bara att specificera hur man vill ha det, tydligt.

Slutligen gäller att styra ihop så man kan leverera köttet relativt snabbt när styckningen är klar.

– Vi vill inte ha kylen full med kött som inte hämtas. Slutkunderna ser dessutom ofta ett mervärde i att få riktigt färskt kött.

Annons: