Fakta om influensan

Textstorlek:
Annons:

Fågelinfluensan är ett virus som cirkulerar hos såväl vilda fåglar som fjäderfä i Europa och även här i Sverige. Den finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar men har aldrig smittat till människa. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning från fågel till människa som i det närmaste obefintlig.

Skyddsnivå 2 innebär att

fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.

Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute. Hygienkraven skärps om det samtidigt finns produktion av andfåglar och andra fjäderfä på anläggningen. Djurhållaren ska också föra journal över alla utsättningsplatser. Behållare förbadvatten får användas i inhägnaden, om det skyddas från kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Vilda änder får inte tas in.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade.

Med hobbyflockar menar vi alla fåglar som hålls i fångenskap därexempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Badvatten iinhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.

Källa: SJV

Annons: