”Lean har fått oss att upptäcka förbättringspotentialer”

Per Sandqvist använde sig av en gammaldags växtodlingsplan för att tydliggöra odlingsåret.
Textstorlek:

På rätt plats vid rätt tidpunkt. Lean Produktion är tänket som inte bara skapar ordning och reda utan minskar också slöseriet med såväl material, tid och i slutänden pengar. På Landsberga Gård och Maskin har man arbetat med konceptet sedan 2011.

Annons:

– Sen vi började med Lean har alla som jobbar här upptäckt förbättringspotentialer. Som arbetsgivare handlar det också om att våga fråga personalen om vad som kan förbättras i verksamheten, konstaterar Per Sandqvist.

Tillsammans med sin bror Joakim driver han Landsberga Gård & Maskin med växtodling, maskinentreprenad, skötselavtal och värphönsproduktion. Växtodlingen omfattar 730 hektar tröskad areal och all skörd torkas och lagras på gården.

Arbetet med Lean startade 2011 när Landsberga fick en förfrågan om att medverka i JTI:s projekt för implementering av Lean på tre olika växtodlingsgårdar. Projektet löpte fram till 2012 och under tiden fick deltagarna coachning i sitt arbete med att skapa tydliga rutiner, standardisera och dokumentera allt i verksamheten.

– Vi tänkte vara igång till vårsådden 2012 men det gick inte riktigt så bra som vi tänkt och vi kom igång ordentligt till hösten.

På växtodling och maskinentreprenad jobbar fem personer medan värphönsproduktionen sysselsätter 1 ½ tjänst, förutom vid äggpackning och leverans då alla hjälper till.

– Lean går verkligen att implementera på alla verksamheter. En fördel är att vi är lite större med låg personalomsättning. Att byta personal blir som att starta om från början, vi vill gärna behålla Leankompetensen.

Från början hölls separata måndagsmöten för maskinsidan och värphönspersonal.

– Men vi har märkt att det är bra om alla på gården vet vad som är på gång oavsett vilken verksamhet man tillhör, så nu är alla med.

På väggen i verkstaden hänger whiteboards med rutiner och planering för såväl växtodlingen som service av traktorer och maskiner. Röda, gula och gröna ploppar markerar vad som är akut, mindre akut och åtgärdat.

– Serviceplanen här är inne på en tredje version. Den kom till när vi röjde snö och upptäckte att en av traktorerna gått 250 timmar över intervallet för oljebyte. Vi har också kompletterat den med detaljer som rör servicen, exempelvis om oljefilter finns hemma eller ej.

Var efter rutiner arbetats fram har också insikten om att Lean inte är så dumt stärkts.

– Med material och delar på rätt plats vid rätt tidpunkt slipper man onödigt letande, reparerande och åkande. Det handlar om att minska slöseriet, inte minst med tid.

I personalrummet sitter veckoplaneringen indelad kvartalsvis för att ge en längre framförhållning. Här sitter också ”veckans bästa” och förbättringsförslagen.

– Det är viktigt att visa på att det jobb vi lägger ner också gör skillnad. Nu för tiden kommer förbättringsförslagen mer spontant än i början.

Landsberga har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete med Lean, trots det finns det alltid något som kan förbättras och nya tekniker som kan användas. Sedan en tid tillbaka finns fiber indraget något som möjliggjorde ett intranät där personalen kan skapa standarder, ta fram dokument, skriva ut ordrar och följesedlar.

– Som jag ser det är Lean en ständig process som man aldrig blir riktigt färdig med. Jag skulle exempelvis vilja ha ett ekonomiskt helikopterperspektiv där totalekonomin blir mer visuell och begriplig för medarbetarna. Att de förstår värdekedjan fullt ut och att vi pratar om detta varje månad, avslutar Per Sandqvist.

Lean Produktion-metoden härstammar från biltillverkaren Toyota. En metod att identifiera och elimenera alla faktorer i produktionen som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om ”Mer värde för mindre arbete”. Centralt i Lean Produktion är ”Just-in-time” som innebär att material, delar och produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt för att skapa maximal kundnytta med minimerade kostnader.

Lean Produktions grunder

Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.

Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan.

Använd dragande system för att undvika överproduktion

Jämna ut arbetsbelastningen.

Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem

Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan

Använd visuell styrning så att inga problem döljs.

Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer.

Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och lär andra att göra det.

Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi.

Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre.

Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation.

Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan valt beslut snabbt.

Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.

Annons: