Nu slaktas det i Bäsinge igen

Textstorlek:

Det slaktas åter i Bäsinge utanför Dalarna. Det är Jonny Nilsson och sonen David som driver slakteriet sedan ett knappt år. Än så länge är det lamm för återtag och hästslakt som gäller. Men far och son hoppas kunna utveckla och utvidga.

Annons:

Tips för återtags-slakt

Bertil Erikssons slakteri som det fortfarande står på skyltarna har gamla anor i Bäsinge. Anläggningen är byggt på en gammal gård, ladugården har använts som mottagningstall. Det hela ligger vackert vid Dalälven och Bäsingesjön. Slakteriet är utbyggt i omgångar. Personalrummet kom till så sent som 2010. Slakthallen byggdes ut i slutet av 1990-talet.

Familjeslakteriet har funnits i över 70 år. Mot slutet drevs företaget av Per Eriksson, Bertils son.

– Han var till lite åren och 2010 bestämde han sig för att sälja hela verksamheten till Scan AB. De ägde redan då en del av slakteriet och samarbetade med oss, säger Jonny.

Jonny har nämligen arbetat 24 år på slakteriet i Bäsinge, David ett tiotal år.

2015 var det dags förändring igen. Då sålde Scan AB slakteriet till konkurrenten Siljans Chark.

– Det stod väl redan då klart att verksamheten köptes in för att läggas ner. I Mars 2015 upphörde all verksamhet, slakten var redan flyttad till Ichholmen, i Rättvik. Då ägnade man sig bara åt lite styckning här, mest för återtag åt leverantörer i området.

Mars 2016 startade Jonny Bäsinge Slakteri som då arrenderade slakteriet av Bertil Eriksson slakteri AB, som alltså är helägt av Scan fortfarande.

– Sedan vi tog över har vi slaktat 400 lamm och 130 hästar och ett sextiotal älgar. Lammen slaktar vi enbart för återtag då vi så här långt inte hittat någon köpare för lammkött. Vi tycker det är en bra start, vi är ju nya. Vi kan leverera både vacuumpacketerat eller bara styckat i lådor, allt beroende på vad man beställer. De flesta levererar lådor själva eller säljer i gårdsbutik. Men det händer också att vi avtalar så att slutkunden kommer hit och hämtar.

Just hästslakten har blivit lite av en specialitet.

– När det gäller hästar är det viktigt med ett värdigt slut. De som vill göra sig av med sin trotjänare vill att det ska fint till. Vi avlivar i en liten paddock, utanför. Vi har fått ett gott rykte där och folk åker rätt långt för att kunna slakta sina hästar här hos oss, säger Jonny.

Hästarna stycka på plats i Bäsinge.

– Allt vårt hästkött går sedan till Gustafs Korv här i Dalarna, som gör en speciell hästkorv, men också säljer styckdetaljer av häst. De har varit framgångsrika på att avsätta hästköttet.

Slakttakten så här långt innebär att det är rätt stillsamt i den stora slakthallen.

– Ja, som mest slaktade vi 120 storboskap och 120-150 lamm i veckan här. Då var vi 12 personer, så visst är det lite tomt, berättar Jonny.

Tips för återtags-slakt

Men Jonny har planer för att utöka slakten i Bäsinge.

– Vi har tillstånd för att slakta allt vilt Det finns gott om vildsvin och hjort här i trakten så vi tror att det kan bli en nisch. Vi sköter allt från trikinprov till styckning och pack. När det gäller älg var vi redan igång i höstas.

Ett problem med viltslakten är att man måste separera viltet från övriga djur. Det går inte att slakta och stycka exempelvis häst och älg samtidigt om reglerna ska följas.

Det finns också ett stort intresse för att slakta tamsvin för återtag.

– Vi fick en förfrågan på att slakta 100 svin för återtag nyligen, vi får se var det hamnar. Vi måste lösa en del saker här innan vi kan börja slakta svin.

Det finns också ett stort intresse för att slakta nöt hos Jonny och David.

– Vi får mängder med förfrågningar. Tyvärr får vi inte ens slakta åt bonden som har djur 800 meter härifrån. I vårt arrendeavtal är vi nämligen förbjudna att slakta nöt. Vi hoppas kunna förhandla bort det så småningom, det allra bästa vore givetvis om vi kunde få köpa loss slakteriet, säger Jonny.

Jonny menar att det givetvis känns tokigt att inte kunna slakta nötkretaur.

– Det är ju där de stora volymerna finns. Det känns tråkigt att ha mottagningstallet stå tomt och öde.

Många slakterier, särskilt mindre, upplever det problematiskt att hitta kunniga slaktare. Slakten är både tung och kräver kunnande, hantverksskicklighet.

– Men jag har inga problem att hitta slaktare till verksamheten om jag skulle behöva, menar Jonny.

I dagsläget slaktar Jonny och David på tisdagar och torsdagar och styckar veckans övriga dagar.

Ett problem är att lammslakt i hög grad är säsongsbundet

– Små lammproducenter som vi ofta jobbar med har i allmänhet bara sina lamm slaktklara på hösten. Då blir det högtryck medan det är lugnare andra tider. Det blir också lite slakt runt påsk och ett fåtal lamm för grillsäsongen.

– Det fungerar bra. Veterinären kommer hit och livbesiktar på tisdagar. På torsdagar kan hon livbesikta andra djur och dessutom besikta kroppar och organ från tisdagens slakt.

Djuren Jonny och David kommer från ett rätt stort område.

– Vi har slaktat lamm från Katrineholm, Eskilstuna, Västerås och givetvis här från Dalarna. Trots att det startas flera slakterier för återtag i Mellansverige verkar det ändå fattas sådan kapacitet. I Örebro län finns exempelvis inget lammslakteri överhuvudtaget, avslutar Jonny.

Tips för återtagsslakt

Annons: