Ny svamp angriper tall

Textstorlek:

En ny smittsam svampsjukdom har börjat angripa tallar i Uppland. På en plats i Uppland har en skogsägare på eget initiativ avverkar, flisat och bränt 15 hektar tall för att stoppa spridning.

– Det saknas lagliga medel för samhället att ingripa för att stoppa spridning, menar professor Jan Stenlid på SLU.

Annons:

 

Svampen heter Diploida pinea och angriper tallens toppar och årsskott.

– Vi har mest hittat den på yngre träd. Men den kan även angripa stressade äldre tallar, fortsätter Jan Stenlid, professor i skogspatologi vid SLU, Uppsala.

Man har hittat angrepp på fem platser i Uppland. Vid Odensala när Arlanda och Märsta drabbades 15 hektar femtonårig tallskog. Flera träd var redan döda. Särskilt yngre plantor riskerar att dö av sjukdomen.

– Ägaren ville inte orsaka spridning. Dessutom hade de flesta topparna dött på träden, vilket innebär sämre virke i framtiden.

Han valde därför att avverka, flisa och bränna cirka 15 hektar tallungskog. Han får bekosta allt själv, sanering och nyplantering.

Problemet som markägare måste hantera är att utbrott av Diploida pinea inte omfattas av vare sig skogsvårds- eller växtskyddslagstiftningen. Därför kan inte Skogsstyrelsen kräva sanering av den angripna skogen och därmed inte heller betala ut någon ersättning till markägaren. Eftersom det handlar om en för Sverige helt ny sjukdom är inte heller försäkringsbolagen villiga att hjälpa till. Man står helt enkelt tämligen ensam om tallarna i skogen drabbas. Man är inte lagligt tvingad att åtgärda smittade bestånd, men att inte göra det kan få stora konsekvenser.

– Risken är därför givetvis överhängande för stora angrepp, jag efterlyser lite mer handlingskraft hos myndigheterna, säger Jan Stenlid.

Problemet är att svampen funnits länge ute i Europa. Hade det varit frågan om en ny sjukdom, som inte finns i Europa, hade myndigheterna kunnat agera.

– Vi upptäckte Diploida pinea i Sverige första gången 2013. Det är dock först 2016 vi sett större angrepp. Varför just Uppland är drabbat vet vi inte än. Men när ett bestånd drabbats så är risken stor att smittan sprids lokalt.

Man vet att svampen trivs och smittar effektivare torra somrar. Svampen påminner en hel del om Greminiella som drabbade tallskog för ungefär 10 år sedan. Också den svampen angriper årsskott och toppen på plantor och träd.

– Vi forskar givetvis för att lära oss mer. I beståndet i Odensala kan vi se att det var frodväxta friska tallar, med långa årskott som drabbats. Det verkar snarast vara så att svampen hellre angriper friska plantor än de som stressats av exempelvis älgbetning.

Jan Stenlid bedömer det som försent, omöjligt, att utrota svampen.

– Ja, nu handlar det om att försöka minimera spridning, det gör man genom att minimera mängden sporer. Får vi stora angrepp behöver sjuka träd tas bort. Ska det fungerar behöver vi styrmedel. Annars kan vi få ett utbrott som allvarligt hotar tillgången på talltimmer i landet på sikt.

Att sjukdomen nu finns i Sverige, och ända upp till Uppland, beror på varmare väder. Klimatzonerna flyttar norrut.

– Tidigare var det Skåne och möjligen Öland som drabbade av liknande sjukdomar.

Man vet inte varför utbrottet kommit just i Uppland, det kan finnas på flera platser.

– Det vi kan utesluta är smittade plantor. De här plantorna var odlade på en lokal plantskola.

Annons: