Allt handlar om vatten

Textstorlek:
Annons:

Det är mycket prat om vatten just nu. Vattendirektivet som ska införas, vattenskyddsområden som ska säkerställa friskt och rent dricksvatten. Dessutom är det på många håll i landet torrt, på riktigt. Ovanligt låga grundvattennivåer och låga vattenstånd i sjöar och andra vattendrag. På Flera håll är det så illa att man infört bevattningsförbud redan nu. Man bedömer det som att det kommer att behövas, även om sommaren inte blir torr. Vattenmagasinen måste få en chans att fyllas på.

I Örebro län, där Svea Jord & Skog har sin redaktion, har Örebro och Lekebergs kommuner infört bevattningsförbud. Både sjöarna uppströms Örebro och Lekeberg, som utgör vattentäkt, och sjön Hjälmaren har ovanligt låga. Det talas om katastrofläge. Folk kan ju inte åka med segelbåt till Örebro och fylla sina trädgårdspooler. Man diskuterar den globala klimatkrisens påverkan och det faktum att jordbruket minsann ödat bort och förstört viktiga vattenresurser. Kommunerna borde minsann ha agerat, för länge sedan.

Minnet är i bland förunderligt kort. Våren 2016, alltså för ett år sedan, var faktiskt nivåerna i de flesta sjöar i Mellansverige över det normala. På vissa håll rentav mycket över det normala. Backar vi tiden ytterligare ett halvår, till sista helgen i augusti 2015 dränktes stora delar av Mellansverige i de värsta regnen på många år. I Hallsbergs hamnade ett trettiotal villor under vatten, i Östra Närke förlorade jordbrukare miljontals kronor på dränkt potatis.

Att det är torrt just nu beror på att det regnade ovanligt lite i somras och höstas. Att sedan vintern också blev ovanligt nederbördsfattig har inte hjälpt upp situationen. Det har helt enkelt varit ett ovanligt torrt år.

Det är det nog ändå läge att vara oroad för framtiden. Att klimatet är på väg att bli varmare globalt råder nog ingen tvekan om. Mycket talar för att vi kommer att se betydligt torrare somrar, åtminstone på vissa håll i landet. De riktigt snörika och kalla vintrarna verkar komma allt mer glest. På Öland och Gotland har torkan och sjunkande grundvatten varit ett problem i flera år. Personligen upplever jag numera att högtryck ofta består av stark blåst och solsken där jag bor. Det gör givetvis att det torkar än snabbare.

Vi ser också svampsjukdomar på grödor och skog på platser där vi inte tidigare sett dem. Klimatzonerna flyttar norrut sakta men säkert.

Kanske är det så enkelt att vi måste börja anpassa oss till en verklighet där vatten som en oändlig resurs som man kan slösa med inte är helt självklar.

Kanske är det inte helt självklart att man alltid kommer att kunna fylla poolen, eller tvätta bilen och högtryckstvätta altanen flera gånger i veckan, eller segla med segelbåt var som helst.

För jordbrukets del kanske det handlar om att börja lagra vatten för djur och bevattning i dammar när tillgången är god. Att skydda vattendrag och grundvatten från bekämpningsmedel, oljor och andra farliga utsläpp är redan självklart för jordbruket.

Annons: