Grönt kol – svart pellets

Textstorlek:

Att med pyrolys framställa kol är en urgammal metod att uppvärdera energiinnehållet i trä. Företaget Bioendev, sprunget ur forskning på Umeå universitet har dock utvecklat en helt ny anläggning för att framställa något de kallar grönt kol, eller Biokol. Trä utsatt för pyrolys under låg temperatur.

Annons:

Metoden kallas torrefiering och är mycket lik den man använder för att rosta kaffe.

– Det är inga konstigheter. Vi rostar trä, flis och sågspån utan syre i mellan 250 och 350 grader. Produkten vi får fram liknar också kaffe, säger Lars-Åke Svensson, företagets försäljningschef.

Effekten av torrefieringen blir att materialet förlorar ungefär 30 procent av sin massa. Det som avgår är flyktiga gaser, ungefär gengas, av det slag bilar kördes på under andra världskriget.

– Fördelen är att de 70 procent av den ursprungliga massan vi får kvar innehåller upp till 90 procent av energin och den blir kompaktare när man pressar den till pellets.

Det finns fler fördelar. Materialet blir sprödare. När man mal det för att tillverka pellets går det åt betydligt mindre energi än vid vanlig pelletstillverkning. Materialet är också fuktavstötande vilket gör det lättare att lagra. Det går till och med att lagra utomhus.

– Dessutom är det så att man, framför allt inom industrin, oftast mal sönder pelletsen till träpulver. Även där går det åt betydligt mindre el vid malningen.

Men den stora fördelen är givetvis eneregiinnehållet, energitätheten. Slutprodukten, som kallas svart pellets, innehåller volymmässigt 40-60 procent mer energi än vanlig vit träpellets.

Processen är dessutom energisnål.

– När anläggningen går räcker de energirika gaserna som avgår till att driva processen. Det blir till och med över energi som vi kan använda för att torka bränslet, flisen och sågspånet.

De potentiella kunderna finns framför allt inom industrin och fjärrvärmeverken.

– Att kunna använda en mer energirik pellets är en vinst även i Sverige, där vi i dag inte använder särskilt mycket kol. Kanske finns den största marknaden ändå utomlands, där användningen av stenkol är enorm.

Den svarta pelletsen kan med sitt högre energiinnehåll enklare ersätta kolet än andra biobränslen.

– Ja, om vi skulle ersätta all kol som i dag används i EU, ja då skulle vi behöva allt trä vi i dag avverkar i Europa, även det som sågverken och massaindustrin använder.

I Sverige har man provat pelletsen i pelletspannor vid pappersbruket i Ortviken och ett tvätteri i Göteborg.

– Det fungerar, men givetvis behöver brännarna justeras, det behövs mer luft med ett högre energiinnehåll exempelvis.

Det sker också försök hos SSAB, för att ersätta kolet i masugnarna.

– Det är ju det område där vi i dag använder mest kol i Sverige. försöken ser mycket lovande ut.

– En stor fördel är att vi kan använda material som andra inte vill ha. När massaindustrin effektiviserar exempelvis, blir man mer specialiserad, barken används exempelvis inte i samma utsträckning på nya anläggningar. Den kan vi torrefiera. Vi kan också använda allt lövträ. När man avverkar i dag är ju värdet, med undantag av björken, dåligt på det mesta lövet. För oss funkar det utmärkt.

Provanläggningen i Umeå är byggd med stöd av Energimyndigheten.

– Målet ärt 16 000 ton per år, vi kallar oss en industriell demoanläggning. Intresset för det här är mycket stort. Men trots det är vi i princip tvungna att visa våra kunder att vår svarta pellets fungerar och levererar, innan vi går vidare och bygger en storskalig anläggning.

– Kommer vi igång i stor skala, kommer vi bli en viktig köpare av skogsråvara, avslutar Lars-Åke Svensson

Annons: