Textstorlek:

Trots att det varit en mer än lovligt kall och torr vår pekar en hel del mot att det ändå blir bra grödor. Det hävdar i alla falla Dag-Henrik Larsson, Nannberga, Arboga, vice ordförande i Spmo, Spannmålsodlarna.
Lite försenat blev dock vårbruket.

Annons:

– Det såddes rekordmycket hösgrödor i höstas. En tidig skörd och närmast otroligt bra förhållanden för höstbruk bidrog till det. Sedan blev det en utmärkt vinter för höstgrödorna. Särskilt arealen vårsådda oljeväxter är stor. Först i maj kom problemen, med riktigt kalla frostnätter.

– De flesta höstgrödor ser trots det riktigt bra ut. Höstvetet såg lite tråkigt ut på låglänta, marker ett tag, med det verkar som det repar sig. Helt klart är dock att höstoljeväxterna tagit en del skada. De är känsliga för frostnätter så sent som nu i maj. Det är för tidigt att säga vad det blir i slutändan, men det kommer att påverka helt klart.

När det gäller vårburket ser det mesta bra ut, menar Dag- Henrik

– När vi väl kom igång upplevde de flesta riktigt fina förhållanden, med bra jordstruktur, eller fint bruk, som man ibland säger. en del av de riktigt styva lerorna visade sig dock tungbearbetade, men det är mer normalt.

Det visade sig också, trots att det inte kommit särskilt mycket nederbörd, finnas fullt tillräckligt med fukt i jorden.

– Den fukt som finns nu och fanns när vi sådde är fullt tillräcklig för grödorna just nu. Det har på de flesta håll blivit bra etablering och det växer på bra, även om det kanske är lite sent, men det kommer igång bra så fort värmen kommer.

Helt klart är att vårbruket kom igång relativt sent. I norra delen av Svea Jord & Skogs område är vårbruket i skrivande stund inte helt klart.

– Några dagar, kanske en vecka sent blev det här i Mellansverige, men jag skulle ändå säga att det faller väl inom ramen för det normala, absolut inget extremt. Minnet är kort och man jämför gärna med de riktigt tidiga vårarna, som utgör extremer åt andra hållet. Det är klart att kylan också dämpat etableringstakten lite, jag tror det blir bra i sluttampen. Det finns dock ett stort men, säger Dag- Henrik.

Han avser risken för torka.

– Just nu finns det fukt i jorden, men det har regnat för lite under lång tid. Grundvattennivåerna är låga. Kommer det inte några rejäla regn, rotblötor, riskerar vi problem om inte allt för många veckor.

Hur stor areal som vårsåtts i Sverige i år finns ännu ingen statistik på. Men den höstsådda arealen är som sagt rekordstor. 105 400 hektar. Det är en ökning med 26 procent från förra året. Framför allt är det höstoljeväxterna som ökat. 584 000 hektar höstoljeväxter blommar om bäst just nu. Det såddes också 410 500 hektar höstvete och 21 700 hektar höstråg. Höstkorn såddes på 18 400 hektar och rågvete 27 400 hektar.

Annons: