Beslut ska tas nära dem som påverkas

Textstorlek:
Annons:
Jag och det parti jag tillhör vill att man ska kunna bo, jobba, studera och driva företag – var man än bor i Sverige. Här är några meningar som jag tror är viktiga. Beslut ska tas nära dem som påverkas. Regler som i dag beslutas i Stockholm och Bryssel kan ofta tas lokalt. Offentlig och kommersiell service ska dessutom finnas i hela landet. Utan entreprenörer stannar landsbygden.
Det måste bli enklare och billigare att vara småföretagare. Centerpartiet vill slopa arbetsgivaravgiften för anställda som är nya på arbetsmarknaden, inte minst ungdomar och nyanlända.
Vi vill slopa arbetsgivaravgiften helt för mjölkbönder. Vi vill satsa på besöksnäringen, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin samt undanta företagslokaler och gårdsbutiker på landsbygden från krav på bygglov. Vi vill också slopa fastighetsskatten för tomma lokaler på landsbygden. I dag är bredbandstäckningen alldeles för dålig i stora delar av Sverige.
Vi lägger en extra miljard på bredband på landsbygden, vilket motsvarar minst 50 000 hushåll. Vi i Centerpartiet vill se ett strandskydd som ger möjlighet att bygga i attraktiva områden. Kommunerna bör få större inflytande att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas.
Polisen måste vara närvarande i alla delar av Sverige. Vi vill ha 2000 fler poliser och ytterligare 1300 civilanställda hos polisen till 2020. Landsbygdens livsmedelsproducenter lever under hård konkurrens från länder med lägre krav på miljö och djurhållning. Inte minst svenska mjölkbönder har det mycket tufft. Livsmedelsstrategin måste innehålla åtgärder som minskar regelkrångel och kostnader samtidigt som den skapar förutsättningar för fortsatt omsorg om miljö och djur. Att bruka skog är grunden för ett hållbart Sverige. Dock ser vi hur tolkningar av bland annat art- och habitatdirektivet förhindrar normalt skogsbruk. Detta måste lösas om skogsbruket ska utvecklas.
Landsbygden är beroende av fungerande transporter. Därför lägger vi i vårt budgetalternativ stora resurser på järnvägen. Dessutom måste det bli billigare att bygga och underhålla enskilda vägar. Äganderätten är en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Det man äger vårdar och utvecklar man. Att stå upp för människors frihet och rätt att bruka mark och driva företag är därför viktigt för landsbygdens utveckling.
Eskil Erlandsson Riksdagsledamot, Landsbygdspolitisk talesperson (c)
Annons: