Skogslever på Kvinnersta i internationellt program

Andraårseleverna Lars Larsson, Linus Ohlsson, Gustav Bryngelsson, Martin Jildestad samt läraren, Mårten Sandström
Textstorlek:

Elever och lärare på Kvinnerstaskolans skogsbruksprogram deltar i ett internaitonellt utbytesprojekt mellan skogsbruksskolor i fem länder. Just nu är eleverna från Sverige i Österrike

Annons:
– Det blev en riktig svältvecka när vi var i Ungern, skolmaten var inget vidare, säger Linus Ohlsson, en av eleverna som deltagit i det internationella utbytesprogram som Kvinnerstaskolan deltagit i.
– En annan grej var det här med säkerheten. Det säkerhetstänk med skyddskläder och motorsågskörkort vi har här saknades helt, det var en kille som sågade med motorsåg i vanlig jobbaroverall, fortsätter Linus.
Eleverna kommer från Ungern Finland, Österrike, Estland och Sverige. Man besöker vart och ett av länderna. Utbytet sker inom ramen för Erasmus. Erasmus är ett internationellt utbytesprogram för skolor och universitet, som delvis finansieras av EU.
Kvinnersta har haft besök av ett tjugotal elever från de olika länderna
– Tanken var att alla besök skulle göras av elever ur samma grupp, årskull. Så har det dock inte riktigt blivit, säger Mårten Sandström.
Just nu är som sagt elever från samtliga skolor i Österrike, utbytesprogrammets sista etapp. Vi var på
Kvinnerstaskolan precis innan avresan.
– Det ska bli intressant att se hur skogsbruk i besvärlig, sluttande terräng går till, sa Mårten Sandström.
– Österrikarna ligger ju också rätt långt fram tekniskt jämfört med exempelvis Ungern.
– Ja, där var det inte något vidare med tekniken. De hade några gamla jordbrukstraktorer och någon gammal lunnare. Det var lite chockerande Här har vi ju nästan helt nya, moderna skogsmaskiner, sa Gustaf Bryngelsson.
I Finland däremot, verkade det mesta fungera ungefär som här i skogsbruket.
Eleverna får delta i utbytet utan kostnad. Både resor och uppehälle är alltså betalda.
– Man står bara för fickpengar. VI blev lite överaskade att alla elever trots det inte ville följa med. Det här är ju killar. Det verkar som killar är lite mer försiktiga och hemkära än tjejer i den här åldern, som gärna reser, menar Mårten.
Arbetet under det internationella utbytet har dokumenterats. Allt läggs ut på en särskild webb-plats där eleverna från de olika länderna kan logga in och kika.
Skogsbruksutbildningen på Kvinnerstaskolan, lite norr om Örebro har haft några tuffa år. Bara sju elever går första ring. Det var mycket nära att man helt enkelt stängde utbildningen, att det inte blev någon första ring detta läsår.
– Det var skönt att det inte blev så. Hade vi inte antagit elever till första ring detta läsår hade nog risken varit överhängande att utbildningen på sikt försvunnit helt. Att man har få ansökningar och inte kör utbildningen ett år sprider sig snabbt. Det hade varit svårt att komma igen menar Mårten Sandström.
– Det har flera orsaker. Men en viktig orsak är små elevkullar. De som går i första ring nu är den allra minsta elevekullen, sedan har det vänt, men det ökar sakta. Det är också en fråga om intresse.
Trots att de elever som går här är mer eller mindre garanterade jobb om de sköter skolan är det allt färre som är intresserade av en framtid inom skogsbruk. Detta trots att branschen ofta skriker efter arbetskraft.
Det ser dock redan bättre ut till nästa läsår.
– Vi siktar då på 12-14 elever i årskurs 1. Vi har redan 14 niondeklassare som sökt till skogsprogrammet som förstahandsval. Några av dem faller kanske bort, men så finns det de som sökt Kvinnersta som andrahandsval också.
Dessa elever kommer att få börja lära sig helt nya maskiner. Skolan leasar nämligen moderna skogsmaskiner för att kunna lära eleverna den senaste tekniken Tre av dessa ska bytas ut till terminsstarten.
Annons: