Ökad efterfrågan får virkesköparna att höja priser

Bland andra Mellanskog vill öka tempot i skogen med höjda priser till skogsägare.
Textstorlek:

Att det råder rejäl byggboom och därmed förbrukas en hel del virke har inte undgått någon. Trots det, mycket tack vare avaktande världsmarknaden har många skogsägare avvaktat lite med att hugga. Nu finns dock en god efterfrågan på timmer och massaved och flera stora aktörer har valt att höja priser.

Annons:

I slutet av april gick bland annat skogsägarföreningen Mellanskog ut och höjde priset på grantimmer med 30 kr per kubikmeter.

Priset på barrmassaved höjdes till 255 kronor per kubikmeter medan listpriset på granmassaved hamnade på 270 kronor per kubikmeter. Priset på lövmassa däremot, sänktes med 15-20 kronor per kubikmeter. Tall-timret påverkas inte så här långt.

– Vi ser en ökad efterfrågan och en ökad betalningsvilja både från sågverken och massabruken. Flera industrikunder vill utöka affärerna och det ger förutsättningar för oss att höja priserna till våra medlemmar. Vi vill svara upp mot den ökade efterfrågan och prishöjningen är vårt sätt att sända en signal till våra skogsägare, säger Lars Magnusson, virkeschef på Mellanskog.

Han menar att prishöjningen är ett samverkande resultat av flera bra affärer Mellanskog gjort.

– Vi har förhandlat och fått till priser som vi anser speglar läget.

Lars Magnusson kommenterar inte närmare de bakomliggande orsakerna till ökad efterfrågan. Det gör däremot Stig Åberg, ägare och VD till skogsföretaget Skogsam utanför Hallsberg. Ett lokal virkesköpare som hanterar drygt 200 000 kubikmeter virke per år och därmed utgör en betydande aktör lokalt i Örebro län med omnejd

– Vi ser det största byggandet på decennier, kanske någonsin. Det är klart att det påverkar virkesmarknaden positivt, med ökad efterfrågan. Men det är inte det enda som driver på utvecklingen just nu. Flertalet marknader ökar. USA bygger allt mer, Storbritannien, trots det hot Brexit utgör och Ostasien, framför allt då Kina, är växande marknader som nu driver upp efterfrågan för svenska sågverk, säger Stig Åberg.

Det är framför allt på granvirke efterfrågan ökar. Det traditionella furumarknaderna, som exempelvis norra Afrika och Mellanöstern är fortfarande svaga på grund av oroligheterna i området.

Som en mindre aktör måste givetvis Skogsam följa med när de större höjer priserna.

– Så är det. Att få igång ett ökat flöde från skogen tar några månader. Det man nu gör är att med priserna ge signaler inför hösten, skaffa sig ett större rotlager, så det kan rulla på friktionsfritt med avverkningar senare i år, menar Stig.

Även massabruken tjänar pengar nu.

– Det är givetvis rimligt att de delar med sig av sin vinst till skogsägarna. Skulle jag ställa frågan direkt till dem blir givetvis svaret att det inte är aktuellt med några höjningar, varken nu eller senare. Det svaret får man i princip alltid. Jag utesluter dock inte att det kan komma höjningar redan senare i år.

Det finns dock en del faktorer som kan bromsa massavedspriset.

– Vi får fortfarande in en till två miljoner kubikmeter norks massaved till de Värmländska pappersbruken per år. Det håller nere priserna i Mellansverige. En annan faktor som påverkar är att tillgången på råvara ökar när sågverken ökar produktionen. Det är ju så att en tredjedel eller mer av varje timmerstock blir flis, som går till massabruken. Ju mer man sågar, ju mer flis blir det till bruken.

Tyvärr utgör fjärrvärmeverkens flisförbrukning inte heller någon draghjälp på massapriset.

– Nej, för tio år sedan utgjorde bioflisen en bottennivå. Blev massapriset för lågt gick mer massaved till värmeverken. Nu eldar de sopor de får betalt för att ta emot, vilket givetvis är oemotståndligt.

Däremot har sågning av allt klenare kubb-sortiment, skapat en konkurrens med massabruken, menar Stig.

– Ja, det sågas allt mer klen kubb. Sågverken har hittat lönsamhet i att såga allt klenare sortiment. Det har också gjort investeringar i sådana såglinjer. Råvaran är billigare. Dessutom är produktionskostnaden låg. Det tar bara någon sekund att såga en sådan stock. Det verkar också vara så att standardlängden 3.10, passar bra vid byggande och därmed är efterfrågad, avslutar Stig Åberg.

Annons: