Stenplockningen går som en dans med maskin

Textstorlek:

Vi var med när Maskinringen i Örebro län och Närkes traktorcenter provade maskinell stenplockning med en finsk Kiwi Pekka stenplockare.
– Hade jag inte så ont om tid skulle jag nog köpa en sådan här, menar Fredrik Gerkhe från Maskinringen

Annons:

Den gröna maskinen har fem meters arbetsbredd men kan levereras i fyra och sex meter. Maskinen är försedd med roterande strängläggare som river i jorden och för stenarna in mot mitten.

Där sitter en lyfttrumma som lyfter upp stenen i maskinen. Där skakas en del av jorden bort. Väl upp i maskinen sållas mer jord bort i jordsållet. Den faller ner i en speciell låda och återförs direkt bakom maskinen. Själva stenbehållaren är högtippande och kan tömmas exempelvis på en vagn. Trumman kan lyftas om det skulle fastna Sten eller jord i den. Den består av något som påminner om stora harvpinnar.

Eftersom det kan damma oerhört när man plockar sten kan det bli dålig sikt. Maskinen har därför rotationsvakt på rörliga delar ifall en sten kilar fast sig och fastnar. Järnspett ingår i standardutrustningen för att bryta loss när någon sten kilar fast sig. Slitaget är stort, speciellt på lyfttrummans pinnar. Där erbjuds extra hårda pinnar som extrautrustning.

Det har funnits stenplockare tidigare även om det inte sålts särskilt många maskiner. Bland annat tillverkade Ysta en stenplockare. Men den byggde på två maskiner, en strängläggare och så själva uppsamlaren, två körningar.

Maskinen är i första hand tänkt för maskinentreprenörer eller samägande.

– Jag tror inte det här är något enskilda jordbrukare räknar hem. Vi ska prova det här och se om vi kan sälja några maskiner, säger Magnus Otterhed på Närkes Traktorcenter.

Stenarna blir tämligen fria från jord när de passerat maskinen. Det innebär att de passar bra att använda som fyllnadsmaterial.

Maskinen fungerar kanske allra bäst på skiften där det är många mindre stenar, som ändå är så stora att de måste plockas. Sådan sten är mycket tidsödande att plocka med vanlig stengrep. Det behöver vara väl harvat när man plockar, annars kan maskinen missa stenar i ojämnheter. Det går att plocka sten även efter sådd.

Annons: