Vallskörden har dragit igång

I Närke, Västmanland, Sörmand, Stockholm och Uppland slås gräset nu. Längre norrut dröjer det lite till.
Textstorlek:

Nu har en första vallskörd rullat igång i södra delen av Svea Jord & Skogs område. En hel del talar dock för att förstaskörden i år blir lite senare och lite sämre.

Annons:
Enligt en sammanställning från västodlingsrådgivare runt om i landet som Hushållningssällskapet gjort tror flera att skörden blir försenad på grund av det kalla och nederbördsfattiga väder som rått under stora delar av maj.
De provskörderesultat som finns publicerade för länen i södra delen av Svea Jord & Skogsutgivningsområde visar dock på höga halter av råprotein och energi. Normalt brukar Hushållningsällskapet handklippa provskördar för analys fyra gånger innan det är dags för vallskörd. Proverna klipps i vallar på utvalda gårdar som sedan levererar in proverna för analys.
Vallodlare vi varit i kontakt med talar dock om att gräset är kortväxt, fast ofta tätt. Sammantaget kan det tyda på bra foderinnehåll för mjölkbönder och fårbönder, de som börjar skörda ensilage först, medan kvantiteterna kan bli små.
Hur vallen utvecklas brukar räknas i antalet varma dagar. Tumregeln säger att man ska räkna ihop temperaturen så man når 250 grader, då är det dags att slå. Man räknar då dagar över 5 grader. Tyvärr har de varit lite få. Man brukar säga att det sker ytterst lite itllväxt under fem plusgrader.
Gräset brukar dock utvecklas och växa mycket snabbt när väl värmen kommer. De rapporter som finns tillgängliga talar dock om sen utveckling, lite grönmassa samt, på vissa jordar, framför allt på äldre vallar, utvintgringsskador.
Flera av Sällskapets rådgivare tror också att bristen på nederbörd kan bli problematisk. På många håll har det kommit mycket lite nederbörd. Något som i princip gällt hela det senaste året dessutom. Torrt väder nu kan hämma andraskörden senare under sommaren.
Annons: