Kristna bönder vill lyfta bondens livsviktiga yrke

Textstorlek:

– Vi är en uppmuntringsrörelse. Vi vill inspirera och stärka bönderna i deras vardagsarbete.
Det säger Per-Anders Andersson, framträdande personlighet i nätverket ”Kristna bönder”.

Annons:

Det kan inte vara mycket vackrare. När vi svänger in på Luggavi gård så håller naturen på att slå ut i full blom, inte minst maskrosorna. Gult, grönt och makalöst vackert. Närkingsk bondebygds vackraste tid.

Per-Anders Andersson (61) tar emot. Han är mest känd som gårdsmäkare. Men vi har kommit för att samtala om Krisna bönder, och vad de gör.

På Luggavis 70 ha finns 120-140 köttdjur. Tillsammans med Träda gård håller han uppe en volym på 800 kilo kött i veckan, vilket betyder att två-tre djur går till slakt från de två gårdarna.

Kristna bönder bilades 1984 i Örebro, och Per-Anders Andersson var med redan då. Nu har det gått 33 år, han har lämnat styrelsen men finns med som förebedjare.

– Lika många år som Jesus verkade på jorden, säger han, och ler.

– Vi är idag 60-70, kanske 80 medlemmar. Styrelse på sju-åtta. Vi finns från Lappland i norr till Skåne i söder. Vi ber för en bra livsmedelsstrategi, för att regeringen ska förstå hur otroligt viktiga bönderna är. Vi har även en bönetelefon dit man kan ringa akut för att be om förbön för saker som tynger.

– Man kan säga att syftet med att träffas, och finnas i nätverket, är att förstå att Gud är vardagens Gud. Det är det vi alla gör i vardagen, som vi har kallelse för, som är viktigt. Att vara bonde är ett mycket viktig yrke.

Han menar att bönderna, i alla kulturer, stått eller står längst ner på samhällsstegen. Men nätverket vill uppmuntra bönderna att stå raka i den yrkesmfässiga kallelse de fått.

– Vi har ett ansvar för skapelsen.

– Vi är de mest påhoppade. Ändå står och faller mänsklighetens överlevnad med det vi producerar, visst är det märkligt.

Per-Anders Andersson reagerar också de orättvisor som drabbar många bönder.

– Ingånga avtal hålls inte av staten. Många bönder vänar på pengar, de kommer inte. Bönder är utsatta. Inte ens statens veterinärer räcker till.

Kristna bönder menar att det finns en uppgft att på det andliga områet ta ansvar för skapelsen., för att samarbeta med Skaparen.

–Skapelsen ska vårdas. Men vi ser hur öknarna breder ut sig och jorden förgiftas. Samhällets habegär trycket på.

– Men vi ska veta att en svensk bonde känner sina djur, och har en relation till dem, som inte finns på många håll i världen. Och jag sticker ut hakan och säger: det finns inte en bonde som inte tror på Gud. Är det någon yrkeskår som vet att man är i händerna på ett allsmäktigt skeende, så är det bönderna. Varje dag handlar om liv och död.

Annons: