Ny stor virkesterminal i Kjula

Niklas Fogdestam på Mellanskog vid den nya virkesterminalen i Kjula
Textstorlek:

För att kunna öka rörligheten på massaved och hitta nya köpare, på längre avstånd, satsar nu Mellanskog på en ny virkesterminai Kjula, intill Eskilstuna flygplats.

– Vi vill enklare och billigare kunna transportera bort massaved från Mellansverige, säger Niklas Fogdestam på Mellanskog.

Annons:

 

För att kunna öka rörligheten på massaved och hitta nya köpare, på längre avstånd, satsar nu Mellanskog på en ny virkesterminal i Kjula, intill Eskilstuna flygplats.

– Vi vill enklare och billigare kunna transportera bort massaved från Mellansverige, säger Niklas Fogdestam på Mellanskog.

Det finns lite för gott om om massaved i Mellansverige. Det beror på flera saker. Det har blivit färre industrier som slukar veden, men framför allt så strömmar det in två miljoner kubikmeter massaved varje år, från Norge. Sammantaget har det inneburit låga priser på massaved i Mellansverige under många år.

– Den norska veden är givetvis en stor del av förklaringen till låga priser. Det kommer ju in lika mycket massaved som hela Mellanskog får fram på ett år.

Mellanskog har provat olika vägar och förhandlat flitigt för att få upp massavedspriset under många år. Nu pågår sista arbetena på en ny omlastningsterminal i Kjula, där Eskilstuna sedan tidigare har en terminal.

– Avsikten är att vi på det här sättet ska bli flexiblare och enklare kunna nå köpare längre bort från Mellansverige. Den här terminalen har ett mycket bra läge från vilket vi kan nå med tåg nästan var som helst i landet.

Man hoppas helt enkelt kunna skaka om marknaden lite.

Det är exmepelvis ingen hemlighet att Mellanskog tecknat ett stort avtal om att leverera massaved från Mellansverige till SCA:s nya anläggning i Sundsvall.

– Det är en av våra nya kunder, säger Niklas Fogdestam.

Ytan man i tag gjort i ordning i Kjula rymmer ungefär 10000 kubikmeter virke.

– Vi håller som bäst på att installera en ny mätstation. Denbygger på kameror och ska vara obemannad, själva mätningen genomförs av mätare, men på annan ort. Mätdata ska skickas över internet och behandlas centralt. Mätstationen möjliggör inmätning dygnet runt, vilket våra åkare uppskattar. Det tar ytterligare någon månad innan mätstationen är klar, i dag mäter virkesmätarföreningen manuellt på en brygga vid terminalen.

Terminalen är byggd så att timmerbilarna lastar av från ena sidan den stora vältan, som när det är fullt blir bortåt 600 meter lång. På andra sidan vältan går det 700 meter långa stickspåret där tågen kommer in. De ska lastas av en entreprenör med en terminaltruck.

Avlastningsytan är också byggd så att lastbilarna kommer att köra i en riktning. infart och mätning i ena ändan, sedan avlastning och utfart åt ett annat håll. Allt för att underlätta när stora volymer ska in.

Stickspåret är inte elektrifierat. Det blir nämligen knepigare att lasta då. Tågen som kommer har dubbla lok. Ett med dieseldrift som kan knuffa in tåget på stickspåret och ett vanligt elektriskt. Det första tåget lastas i vecka 36.

– Det här är ju också en miljöinvestering. På det här sättet minskar vi antalet mil med timmerbil.

– Det har gått fort. Mellanskog har letat en bra plats för terminalen, och förhandlat i över ett år. Beslutet togs strax före sommaren. Byggndet har skett under sommaren. Nu ligger redan cirka 2500 kubikmeter massaved här.

Annons: