Katastrofalt skördeläge

Textstorlek:

En ovanligt stor nederbörd i Gävleborg under sommaren och hösten innebär att spannmålsskörden blir katastrofalt låg. Och väderprognoserna ger inte något nytt hopp om en förbättring.

Annons:

 

Medan det i södra delen av Svea Jord & Skogs område varit kruttorrt under sommaren men regnigt under skörden har det varit betydligt blötare i Hälsingland. Det har gjort skörden låg. Nu går den dessutom inte att skörda på grund av det blöta vädret.

– Potatisen ruttnar och spannmålen gror och det går inte att komma ut med maskiner, säger en bonde i Hälsingland.

Läget ser allt annat än ljust ut för bönderna utmed norrlandskusten. I Gävleborgs län kommer mycket av skörden att vara kvar på åkrarna och där det går att skörda påverkas kvaliteten. I bästa fall kan det bli råvara för etanolproduktion. Några som försökt komma ut med tröskorna har fått vända efter att ha kört fast på det vattensjuka underlaget. Den potatisskörd som för någon månad sedan såg bra ut kommer för många odlare inte att kunna skördas. Den ruttnar helt enkelt i marken. Och för djurhållarna kommer det att bli brist på halm till strö.

En bonde i länet uppger att han kommer att göra en förlust på minst 150 000 kronor på grund av vetet inte gått att skörda.

Det finns också en risk att svampar och växtsjukdomar tar fart och kan ligga kvar i marken och påverka kommande odling. Förgrodda korn visar sig också vara möglade och kommer att vara direkt olämpligt att använda som djurfoder.

– Jag uppskattar att kanske 35 procent av skörden går att bärga, resten kommer att gå förlorad, säger en spannmålsodlare som har sin åkermark utanför Söderhamn.

Den spannmål som hittills kunnat skördas har en hög vattenhalt och kommer att kräva mer torkkapacitet. Det innebär kvalitetssänkning och en dyrare spannmål. Dessutom har en mottagningsstation i södra Hälsingland meddelat att man stänger om ett par veckor och en försenad skörd kan innebära att bonden står utan möjlighet att leverera in spannmål som eventuellt kan skördas under senhösten.

Det finns just nu en oro bland länets jordbrukare, i synnerhet för den företagare som inte har något annat i sitt företag att falla tillbaka på. För några kan det bli ett uttag ur den egna skogen som kan bli räddningen ekonomiskt när stora delar av årets skörd inte kommer att kunna bärgas.

Annons: