Kornas hälsa i fokus

Textstorlek:

Mycket av teknikutvecklingen för mjölkstall just nu är inriktad på att korna ska må bra. Ledord är att förebygga. Få indikationer, behandla, agera, redan innan produktionen går ner och kornas välbefinnande minskar. På ett seminarium vid Vreta Kluster nyligen berättade såväl DeLaval, Lely, som Agricam om de senaste teknikstegen.

Annons:

DeLavals Herd Navigator presenterades för fem år sedan och har sedan utvecklats successivt Systemet kopplas till VMS-stallet övriga datautrustning, mjölkrobot och fodersystem. Herd Navigator mäter rent tekniskt ämnena progresteron, LDH och BHB – i mjölken från varje ko, individuellt

Genom att mäta progresteron kan man helt automatiskt få reda på om kon är brunstig. Man kan enkelt på ett diagram se hur brunstkurvorna ser ut och på det sätt slippa övervakning och ändå kunna sätta in inseminering i rätt tid.

– Det ger flera stora fördelar, mindre och effektivare arbete, tidsbesparing, bättre och säkrare brunstidentifiering. Fler dräktiga kor. Man kan lättare upptäcka kor med otydliga brunstsymtom, fosterdöd och liknande. Man slipper också ofta slå ut kor som är duktiga mjölkkor men har svårt att bli dräktiga, berättar Per Edstam, försäjningschef på DeLaval.

När kon väl är dräktig indikerar systemet det också.

De andra parametrarna hjälper till att indikera sjukdomstillstånd. Viktigast är kanske att systemet talar om när celltalet ökar. Flera dagar innan infektionen i kon bryter ut och hon får mastit, juverinfektion.

– På det sättet kan man behandla kon, förebygga, innan mastiten bryter ut. Resultatet blir väsentlig färre mastiter. Bättre mjölkkvalitet, färre utslagna kor, färre kor med kronisk mastit. risken är nämligen stor att det blir en kronisk mastit om den får bryta ut. En annan viktig vinst med det här är lägre användning av antibiotika.

Systemet kan också tidigt indikera ketos, eller acetomi. Acetomi är en störning i matsmältningen, metabolismen, som högpresterande mjölkkor ofta drabbas av.

Genom att mäta ureahalten i mjölken kan man också indikera om det är mer eller mindre protein i mjölken och styra utfodringen därefter.

DeLaval har också nyligen presenterad en kamera som fotograferar korna automatiskt. Syftet är att i en datamodell kartlägga, analysera kornas hull. Även där är målet att förebygga innan mjölkproduktionen drabbas och kon börjar må dåligt av att den blivit mager, eller fet.

Konkurrenten Lelys system, Inherd, arbetar på ungefär på samma sätt som Herd Navigator. Man sätter i stickor i apparaten med de kemikalier som behövs för analyserna. Dessa måste fyllas på regelbundet. Systemet väljer med automatik ut när kor ska provmjölkas och vilka som ska provmjölkas efter en avancerad modell.

I Lelys system har man adderat ytterligare några parametrar Förutom att förutse ketos och mastit kan systemet även tidigt indikiera höjda nivåer av e-colibakterier. Lely-systemet mäter också både halterna av protein och mjölkfett i mjölken.

Än så länge kan inte Inherd-systemet prata med robotens dator och fodersystemen i ladugården. Men det är kanske en rimlig utveckling.

Både Lelys och DeLavals system föreslår också åtgärder. När och hur man ska sätta in åtgärder för att förebygga.

Det lilla företaget Agricam baserat i Linköping har utvecklat ett system som tidigt indikerar temperaturhöjning, feber i kons juver, för att tidigt indikera mastit.

– Det vi säljer, tillhandahåller, är egentligen en varningslampa, som tänds på ett tidigt stadium, för att indikera om korna håller på att få mastit, varje dag, säger Agrcams VD, Ellinor Eineren.

Systemet är i själva verket ett datorsystem som snabbt tar infraröda bilder, analyserar och drar slutsatser.

– Själva kamerorna är standard. Det är hur vi behandlar data som utgör själva systemet.

Systemet består av två, skyddade infraröda kameror som atuomatiskt tar mängder med bilder på kons juver när kon går förbi. Exempelvis på väg in i roboten, eller vid en automatisk sorteringsgrind. Systemet kan också känna igen kon på juvret.

– De infraröda fotona vägs samman och jämförs. På det sättet kan vi tidigt indikera även små temperaturförhöjningar i juvret. Dessa är en säker indikation på att det är mastit på gång.

– Där vi installerat Agricam har vi sett en minskning med antalet mastiter med 50 procent. Det har inneburit cirka 15 procent högre avkastning. Man slipper ofta produktionsminskning och spar veterinärkostnader fortsätter Eliinor.

Hög invsteringskostnad gjorde att många tvekade inititalt. Nu kan man istället hyra systemet, betala för själva tjänsten. Företaget äger då utrustningen och underhåller den. Agricams fördel mot de andra systemen är att det jobbar automatiskt, utan förbrukningsvaror.

Annons: