”Skönt att få arbeta med grönsaker igen”

Textstorlek:

För Ahmad Alahmad Akalaf var det skönt att komma igång och arbeta i växthusen hos Karintorps tomater i Åsbro
– Det var svårt inte ha något att göra på flyktingförläggningen. Jag var bonde i över 25 år i Syrien. Mycket är annorlunda, men en hel del kan jag, säger han.

Annons:

 

Studieförbundet Vuxenskolan bedriver flera integrationsprojekt i Örebro län. Ett av dem heter ”Matchning mot jobb inom de gröna näringarna”. Det drivs med stöd av LRF och har varit framgångsrikt.

– Vi har fått pengar från tillväxtverket för att få ut nyanlända som fått uppehållstillstånd i arbete inom de gröna näringarna berättar Susanna Jordan, på Studieförbundet Vuxenskolan.

Så här långt har man, i projektet fått ut 26 personer på gårdar runt om i länet.

– Målet var 20 personer, så vi är nöjda. Man börjar med en kort praktikperiod på tre veckor. Om det behövs kan den tiden förlängas. Det sker om deltagarna exempelvis har svårt med med språket. Efter praktiktiden tar man på det mottagande företaget ställning till om det blir en anställning.

För Ahmad Alahmad Akalaf och Suhil Batieh ledde praktiken till en anställning på Karintorps tomater.

– Vi behövde folk. Det började med att vi träffade en kille ute på våra promenader. Han bodde på flyktingförläggningen Englagård i närheten. Han undrade vad vi höll på med här, berättar Cees Groenewegen. På det sättet kom vi i kontakt med projektet.

Cees och hans hustru Nynke kom till Sverige för 12 år sedan när de köpte tomatodlingarna vid Karintorps tomater.

– Sverige och inte minst språket är ju nytt för oss också. Så ibland är det inte helt lätt att förstå varandra. Men med det vi håller på med är ofta inte språket det viktiga. Det handlar om handlag, känsla och en vilja att lära sig, ta i och jobba. Ahmad kan ju det här. Han är van vid grönsaker, även om han inte odlat i växthus. Suhil har en annan bakgrund, men fungerar ändå mycket bra här.

Processen med matchningen började genom ett slags kompetenskartläggning.

– Ja, vi intervjuar för att få fram vad de som vill med i det här kan, vad de gjort innan och vad de vill. Alla kommer inte med. Sedan har vi letat gårdar. Det har dock inte varit särskilt svårt. Folk hör av sig och vill vara med. Det finns en stor vilja bland gårdar och andra företag inom de gröna näringarna att hjälpa till. Bakom ligger givetvis också ett behov. Många behöver arbetskraft. Det råder högkonjuktur och det är inte alltid lätt att hitta folk

– Vi ser det här som en win-win-situation, säger Cees. Vi kan hjälpa till, bidra till att folk kommer in i samhället, samtidigt som vi får den personal vi behöver. Jag är van vid det här hemifrån Nederländerna. Min far och mor hade ofta anställda från andra länder.

Ihab Shaqura från SV, vittnar om att många flyktingar verkligen längtar efter att få komma ut och jobba.

– Ofta handlar en asylprocess om väntan, overksamhet, det mår ingen bra av. När man äntligen vet att man får stanna, ja då vill man igång, göra något, tjäna pengar, skaffa sig ett hem. Jag möter det varje dag. Det kommer till och med folk hem till mig och frågar om jag inte kan skaffa dem jobb.

Projektet handlar inte bara om jobb för de som deltar.

– Vi ordnar också utbildning en dag i veckan. Svenska och lite samhällskunskap. Det finns också ett uttalat önskemål från de företag som deltar att vi ska ordna utbildningar för röjsågskort. Eftersom det är något som behövs.

Tyvärr tar projektet slut sista december. Fortsättningen är inte klar.

– Vi hoppas givetvis på en fortsättning. Vi vet att det här är bra. På det här sättet får vi på kort tid ut folk i arbete så de bidrar till samhället, samtidigt som de blir en del av det. Alla vinner, säger Susanna Jordan.

Björn Brunnberg avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län säger så här:

– Bildningsförbunden fick extra pengar för det här efter det som hände 2015, när det kom rekordmånga flyktingar till Sverige.

Nu verkar det som dessa pengar dras in och man prioriterar andra områden.

– Jag vill se att man istället lägger ut en del av integrationsprocessen på entreprenad till bildningsförbunden, civilsamhället.

– Vi kan snabba på integrationen, erbjuda undervisning på ett sätt som inte staten, Arbetsförmedling eller kommunerna i dag klarar av. Ta det här med SFI, svenska för invandrare. man har svårt att hitta behöriga lärare.

Grupperna är ofta stora med allt från analfabeter till akademiker det fungerar ofta dåligt.. Vi har inte samma krav på behörighet och liknande och har redan i dag kapaciteten att erbjuda utbildning på en nivå som passar för att få ut folk i samhället. Men vi får sällan eller aldrig frågan. Det här är något alla vinner på, ge oss chansen! avslutar han.

Annons: