Udda våtmarksprojekt

Textstorlek:

Det blir en våtmarksentreprenör som kommer att rädda en fågelsjö i Leksand. En flytande grävmaskin rensar nu bort vattenväxten aloen som hotar sjön att växa igen.
–  Det var litet speciellt uppdrag och vi anpassade maskinen för att hitta den flytande vattenaloen, säger Arne Liding, ägare till våtmarksföretaget Lidings Våtmarksrestaurering AB.

Annons:

 

Det är en annorlunda syn som möter när vi går ner till stranden av Limsjön i Leksand. Ute på vattenytan arbetar en flytande grävmaskin med en specialgrep att lyfta upp flytande plantor av växten vattenaloe. På några år har växten ökat samtidigt som fågelbeståndet påverkats av igenväxningen. I ett unikt försök vill kommunen och länsstyrelsen nu restaurera den sjö som lockar fågelskådare och naturvänner från hela området.. Staffan Müller arbetar på kommunens naturvårdsförvaltning och är en av entusiasterna för Limsjön.

– Vattenaloen har ockuperat hela vattenytan och sjön hotas på att växa igen. Det finns inte plats för fågel och fisk längre så nu har vi tagit hjälp av den här maskinen som skall rensa upp sjön igen. Det var 2006 som jag paddlade i sjön och hittade några få plantor av en vattenväxt som vi inte sett tidigare i sjön, men på några år har den ökat kraftigt och hotar hela sjön.

Vattenaloen är en delvis flytande vattenväxt med kraftiga bladrosetter och vita blommor. Den trivs i grunda sjöar och ger under blomningen revor som lägger sig i sjöns dy för att föröka sig.

Den flytande grävmaskinen lyfter upp vattenväxterna och placerar dem på stranden. Där räknar man med att vintern kommer att innebära att de fryser sönder och samtidigt hjälper till att skapa lämpliga häckningsplatser för fågellivet. En större ö mitt i sjön kommer också att användas för att lägga upp vattenväxterna.

Det är Leksands kommun tillsammans med Länsstyrelsen som genomför rensningsprojektet. Andreas Gällerspång arbetar på naturvårdsenheten och betecknar arbetet som unikt.

– I och med att sjön och omgivningen är ett Natura 2000-område så är det länsstyrelsen som förvaltar sjön. Vi har sökt pengar för att genomföra rensningen som nog är ett unikt projekt i hela landet. Det är ett försök som kan ge erfarenheter för liknande åtgärder i andra sjöar som håller på att växa igen.

I en första projektomgång kommer grävmaskinen att arbeta för att man skall kunna utvärdera resultatet. Genom att lyfta bort och rensa från vattenaloen räknar man med att kransalger och andra bottenlevande växter kommer att växa till och att fiskbeståndet i sjön ökar.

Nu hoppas man att restaureringen under hösten skall ge ett rikare fågelliv redan kommande vår och sommar. Då kan Limsjön återigen bli den fågelrika sjö som den var när den förra gången 1989 restaurerades och skapade en unik fågelsjö strax utanför Leksand.

Arne Liding är entreprenören som inte vet av några gränser när det gäller egna maskinkonstruktioner. Inför uppdraget i Leksand var han tvungen att svetsa ytterligare några pinnar på den grep som skulle fånga upp vattenväxterna på sjöns botten. I hans företag, Lidings Våtmarksservice, finns ett antal unika maskiner.

Förutom flytande grävmaskinen på 24 ton finns en mindre flytande grävmaskin som används för liknande uppdrag, en stubbslagningsmaskin, stubbfräs en amfibietraktor och en helikopter.

Som ytterligare kuriosa kan nämnas en ombyggd snöslunga till traktor och en personbil med mastodonthjul med namnet Big Swede. Dessutom är både Arne Liding och hans dotter duktiga på att köra bil på två hjul! Ett besök i företagets verkstad innebär nästan alltid kontakt med nyskapandet inom begreppet våtmark eller andra maskinkonstruktioner.

– Arbetet i verkstaden är nödvändigt både för att hålla maskinparken i trim men också för att få utlopp för nya idéer och konstruktioner, avslutar Arne Liding, en ovanlig entreprenör.

Annons: