Vad har du i tanken?

Textstorlek:

Det här med drivmedel, diesel, har blivit lite komplicerat. Numera finns olika sorters bränslen, FAME, RME, HVO oblandad diesel för att bara nämna något. För att röra till det hela ännu mer innehåller all vanlig diesel numera alltid en viss procent av antingen HVO eller FAME.

Annons:

FAME är det som i Sverige gått under namnet RME, det vill säga förestrad rapsolja.

– I Sverige använder vi rapsolja när vi tillverkar FAME, i andra länder används andra oljor. Oljan blir användbar som dieselbränsle genom att den förestras med metanol, en kemisk process. FAME-bränsle innehåller alltid syre, berättar Ebba Tamm, på SPBI, Svenska petrolium och biodrivmedelsinstitutet.

HVO däremot tillverkas av egentligen vilket slags flytande fett som helst. Exempelvis slakteriavfall, återvunnen frityrolja eller tallolja.

– I Sverige använder vi just nu mest återvunna fetter och oljor för att göra HVO, inte palmolja. Det ger låga koldioxidavtryck. När man gör HVO hydreras oljan. Det innebär att man vätebehandlar den så det fäster väteatomer på kolet. HVO innehåller därmed inte syre. HVO är kemiskt sett väldigt lik den fossila dieseln.

Ren FAME kan kräva specialanpassade motorer, men kan också fungera i vanliga dieselmotorer. FAME tjocknar mer än vanlig diesel när det blir kallt vilket kan ställa till det en del. HVO fungerar precis som fossil diesel i motorer. Men avgasutsläppen kan bli högre.

– I och med de nya Euro-6 miljömotorerna, där fordonstillverkare måste garantera avgasutsläppen på det drivmedel som de godkänner för användning, ger nästan inga tillverkare av vare sig traktorer eller personbilar klartecken att använda vare sig ren HVO eller FAME. Det har att göra med att kraven på utsläppen, framför allt då partikelutsläpp blivit så höga att fordonen inte kan garantera utsläppsgränserna om man exempelvis kör på FAME eller HVO. Det är bara lastbilstillverkarna som godkänner HVO-100 och i vissa fall FAME. Nästan alla motorer fungerar dock alldeles utmärkt på dessa bränslen.

Ebba menar att många gör misstaget att tro att man automatiskt släpper ut mindre om man köper ett förnyelsebart bränsle.

– Ja. De lämnar ju mycket mindre klimatavtryck i och med att de är förnyelsebara. Men när det gäller exempelvis partikelutsläpp är det en annan sak.

En fördel med både HVO och RME ä dock att de inte är giftiga för vattenlevande djur om det råkar läcka lite i naturen.

För att uppnå en högre försäljning av förnyelsebara bränslen, minska fordonsflottans fossila koldioxidutsläpp, blandas nu biobränslen in i alla vanliga bränslen som säljs.

– I bensin blandar man i en liten mängd bioetanol, fem procent. I diesel blandar man i både HVO eller FAME. Använder man FAME har man begränsat till sju procent. Det har att göra med avgasreglerna. De går inte att garantera med större inblandning. HVO kan blandas i större mängder bara den slutliga blandningen klara standardens specifikationer. För användaren märks dock inte inblandningen.

Med HVO kan man öka inblandningen utan att det påverar motorns egenskaper.

Det fungerar då bra att blanda i uppåt 50 procent förnyelsebara bränslen. Preem exempelvis, som gör HVO av tallolja har ett bränsle med 50 procent förnyelsebart innehåll. Det är HVO och en mindre mängd RME. Det är godkänt för alla dieselmotorer då den har samma egenskaper som vanlig diesel.

Effektmässigt då?

– Vanlig fossil diesel innehåller ungefär 9.8 kilowatt per liter. FAME innehåller 9.15 och HVO 9.44. Pratar vi 5 procent inblandning är skillnaden i effekt är så liten att den inte kan märkas vare sig på motorns ork eller bränsleförbrukning. Andra faktorer, som körsätt, påverkar mer. Inte ens med så mycket som 50 procents inblandning av biobränslen kan man rimligen känna någon skillnad.

Det här med mikroorganismer i tanken med modern diesel då?

– Det är både rätt och fel. Folk verkar ha glömt hur man sköter en tank eller cistern. Blir det fritt vatten i botten av en tank, kondens, växer mikroorgansimer även i fossil diesel. FAME, RME, har dock en lite högre förmåga att dra till sig fukt. Det gör att mikroorganismtillväxten kan börja lite snabbare. Att sköta sin tank, tömma ur det fria vattnet, löser problemen. Att inte ha bränslet stående för länge, mer än ett år, är också viktigt.

Annons: