Vi vill värna den Svenska skogen

Textstorlek:
Annons:

Den svenska skogen är inte bara historisk viktig för den svenska ekonomin, den är fortfarande en av våra viktigaste och största exportvaror. Sverige är världens tredje största exportör av papper, massa och trävaror till ett värde av 125 miljarder kronor. Samtidigt som branschen sysselsätter cirka 100 000 personer i Sverige. Värdet av den svenska skogens produkter är strategiskt viktigt för oss och ger många arbetstillfällen. Därför är det oroväckande att se hur äganderätten av skogen håller på att urholkas och skogsnäringen hotas, mycket på grund av den nuvarande regeringens skogspolitik.

Skogsindustrin är en framtidsbransch och det finns många nya produkter som kommer av skogsråvara. Framtidens produkter från skogen kommer att vara lika många som alla de produkter som idag kommer av oljan. Våra kläder kommer med all säkerhet att komma från skogsråvara i högre grad i framtiden. Detta är bra, bomull är snart en bristvara och kräver enorma mängder vatten under odling.Dessutom finns idag skogsråvara i både diesel och flygbränsle, vilket är ett bra miljöalternativ.

Skogen är dessutom viktig för jakten och besöksnäringen. Det finns många områden med brist på skog och många människor känner både en glädje men också en längtan efter skogen. Eventföretag och enskilt semestrande i den svenska naturen ökar. Det är viktigt att stärka denna del av besöksnäringen men samtidigt värna äganderätten över den egna skogen.

Det privata ägandet är utmanat av regeringen genom att välskötta och produktiva skogar, blir till naturreservat och därmed ofta tvångsinlöses. En strategi som sänder signalen att ett ansvarsfullt förvaltande innebär ett hot för det enskilda ägandet. Sveriges över 300 000 skogsägare gör dagligen stora insatser för att vi ska ha ett fungerande skogsbruk, det skapar mångfald och stärkt tillväxt i hela Sverige. Äganderätten av svensk skog måste stärkas.

Just nu pågår en rad reformer på EU-nivå som kan påverka den svenska skogen. Många skogsägare är oroade över att EU ska bestämma vilka avverkningsnivåer som ska gälla i respektive land. Passiviteten från regeringen är oroväckande. Bland annat har den svenska regeringen valt att inte underteckna det brev som tio medlemsländer skickat till ordförandelandet Malta om att skogsrika länder missgynnas av EU-förslagen. Denna passivitet från regeringen riskerar att förskjuta frågor gällande avverkningen av den svenska skogen till EU-nivå. Det är viktigt att vi samarbetar med våra skogsrika grannländer för att bromsa dåliga förslag från EU.

Skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar och skogsnäringen är en mycket betydelsefull del av Sveriges ekonomi. Vi moderater vill snarast se ett nationellt skogsprogram med utgångspunkt i likställda mål för produktion och miljövård. Vi vill även tillsätta en äganderättsutredning med särskilt fokus på de gröna näringarna. Vår utgångspunkt är att beslut om den svenska skogen ska fattas i Sverige för att värna äganderätten, jobben och miljön.

Lotta Olsson Riksdagsledamot (M) Örebro län Sten Bergheden Riksdagsledamot (M) Skaraborg

Annons: