Barbro och Lillebill – ett vinnande team

Textstorlek:

I Holmstorp, Vintrosa bor Barbro Klingborg. Med en tolfteplats i sommarens VM och vinst i SM tillhör Barbro eliten inom vallhundssporten. Vi träffade henne och tiken Bill i fårhagen en gråkall oktoberdag.
– Under barmarkstiden tränar jag kanske 2-3 gånger i veckan. På vintern är hundarnas enda träning den de får i det dagliga jobbet med fåren, berättar hon. Med små märkliga ljud och sin visselpipa styr hon den lilla svarta bordercollien som rör sig med blixtens hastighet runt fåren. Fåren rör sig lydigt, men är inte speciellt stressade.

Annons:
–  Under barmarkstiden tränar jag kanske 2-3 gånger i veckan. På vintern är hundarnas enda träning den de får i det dagliga jobbet med fåren, berättar hon. Med små märkliga ljud och sin visselpipa styr hon den lilla svarta bordercollien som rör sig med blixtens hastighet runt fåren. Fåren rör sig lydigt, men är inte speciellt stressade.
Bill är speciell för Barbro. Det var den hunden hon vann SM med.
–  Det är också så att hon härstammar på mödernet från den första hund som jag tävlade på allvar med, säger Barbro och presenterar både Bills mamma Bills dotter som också är med ute i fårhagen.

Bill heter egentligen Lillebill, som är ett norskt namn.
–  Men man kan inte ha en hund med det namnet när man jobbar, då måste det vara ett kort namn.
Vallhundstävlingarna ska efterlikna all de moment som förekommer i en vallhunds vardag ute på en gård.
– Förutom att vi naturligt vis har roligt och brinner för det här, handlar tävlandet dels om att validera våra hundar för avel. En väl meiterad hund är mer intressant i avel. Det handlar också om att förse gårdarna som använder hundarna i sitt dagliga arbete med fungerande arbetsredskap.
Bland momenten ingår bland annat att samla ihop och hämta fårflocken 500 meter bort, driva flocken in genom olika grindar, ta ut enskilda djur och mota in djuren i en fålla.
– Hunden måste vara lydig. En lydig hund behöver dock inte vara en bra vallhund, det är viktigt att den har en bra djurkänsla och kan tänka själv. 

Det blir ju samma sak ute på en gård.
–  Ja, man vill ju inte ha en arbetskompis som bara gör exakt vad den blir tillsagd och sedan blir overksam. Hunden måste ta egna initiativ där inte herden är på plats.
I likhet med de flesta som tävlar med vallhundar har Barbro egna får. Hon hjälper ibland också till på gårdar med att driva och samla ihop får.
–  Mina hundar och mitt tävlande är inriktade på får. Men det går att tävla i nötvallning. I Vallhundsklubbens statuter står det att vårt mål ska vara att ta fram hundar som kan jobba med får, nöt och fjäderfä. Det går utmärkt att valla exempelvis ankor med vallhund.

Den största investeringen när man skaffar en vallhund är utan tvekan tiden det tar att träna med hunden.
–  Själva hunden kostar någonstans mellan 10 000 och 13 000. Det är tyvärr, får väl jag säga, inte så stor skillnad i pris mellan en hund med bra vallningsgener och en som inte alls kan valla. Utbildningen är billig. En kurs med kanske fem träningstilfällen kostar mellan 1 000 och 1 500 kronor.
Kan man inte ta sig tiden bör man hellre anlita någon med vallhund till hjälp än att skaffa en och inte få det att fungera, menar Barbro.
–  Det här kräver tid. Men en välutbildad vallhund innebar mycket stor tidsbesparing i det dagliga arbete.
Det går att köpa färdigutbildade vallhundar, men det är inte så vanligt.
–  Det går utmärkt, problemet är att det är mycket svårt att få betalt för den tid man lägger ner för de som föder upp och tränar hunden. Man kanske skulle behöva ha 100 000 för en sådan hund. Få köper en hund för så mycket pengar, även om det är lite pengar jämfört med vad en jordbrukare investerar i för övrigt. Hunden är en arbetskompis som kanske spar timmar varje dag rätt använd, menar Barbro.
För att kunna använda en bordercollie i avel så ska den genomgå och bli godkänd på ett vallhundsprov.
– Det är ett slags prov på om hunden besitter de egenskaper en vallhund behöver . 
Vallhundar kan valla även får som inte är vana vid vallhundar, men det bästa är om fåren blir vana vid att vara hanterade av hund. Då fungerar jobbet som bäst, avslutar Barbro medan hon låter Bill mota in några får i fållan.
Annons: