Klimatet har redan förändrat jordbruket i grunden

Textstorlek:

Det har blivit varmare. Klimateffekten är här redan. Men har det påverkat jordbruket?
– Det hart det, i positiv riktning, menar Anna Redner som arbetar med jordbruksstatistik på SCB i Örebro.

Annons:

 

Annas första exempel är höstvetet.

– Om vi tittar på Örebro län och Värmland, sådde vi 1981, 2 000 hektar höstvete, i vardera länet. För värmland är odlingen i dag fördubblad, 4 000 hektar. I Örebro län har det verkligen skett saker. Det tröskades 16 000 hektar höstvete i Örebro län på förhösten i år.

Kurvan går rätt brant uppåt.

– Vi har några dippar. 99 gick det ner, Hösten innan var fruktansvärt regnig och blöt. Samma sak 2013, 2012 var en svår höst.

– I länen norr om oss är trenden likartad, men i något mindre skala.

Men man överväger höstgrödor på platser där det tidigare inte ens funnits i tankevärlden. I förra Svea Jord & Skog kunde vi berätta om en fältdag om odling av höstgrödor, i Hälsingland.

Samma sak med rapsen. 1981 var odlingen av höstraps i princip noll i Örebro län. I år tröskades 2 500 hektar.

Den totala sådden av höstgrödor 1981 var 251 000 hektar. Merparten i södra Sverige. i år var siffran 582 300 hektar. Vi odlar totalt 2,6 miljoner hektar En miljon hektar är vall.

– Det går givetvis att förklara en hel del med växtförädling. Men jag menar att klimatet är huvudförklaringen för rapsens del har givetvis förbudet av neonikotinider påskyndat utvecklingen.

– Vi har under samma period fått fler nya grödor. höstrapsen är ett exempel. Det är lätt att glömma att vi var hänvisade till rybs tidigare, som avkastar mindre. Höstkorn och rågvete har också tillkommit de senaste decennierna.

Fler grödor är på gång.

– Odlingen av åkerbönor har ju flyttat norrut successivt I södra Sverige odlar man redan majs för kärnskörd. Troligen kommer även den odlingen krypa uppåt.

En annan del av utvecklingen är att användningen av bekämpningsmedel ökat.

– Det används mer bekämpningsmedel, helt klart, även om utvecklingen inte är lika stark uppåt. En de av ökningen beror givetvis just på höstgrödorna, som kräver mer bekämpning men också betydligt avkastar mer.

Men allt är inte positivt med lite varmare väder. Sedan 80-talet har vi också fått nya ogräs och skadeinsekter i Sverige.

Annons: