Traktorn som innebär frihet

Jesper Jedborg vid sin A-traktor. Det står Opel, men i själva verket är det en izusu pickup.
Textstorlek:

Den 20 maj nästa år måste alla landets cirka 20 000 a-traktorer var besiktade för att få köras på allmän väg. Är inte A-traktorn besiktad då blir det körförbud. Sedan ska A-traktorerna och de så kallade B-traktorerna besiktas vart annat år.

Annons:

För att det inte ska bli fullt på bilprovningarna i vår får man börja besikta a-traktorer redan efter nyår.

Från början var det meningen att den här typen av ombyggda bilar skulle användas som dragare i jordbruket. Reglementet är till stor del anpassat efter det fortfarande.

A-traktorerna får nog betraktas som ett utpräglad landsbygdsfenomen. De flesta är registrerade på ren landsbygd eller i mindre orter. De flesta används just som första bil, en frihet, för ungdomar.

Jesper Jedborg som bor utanför Pålsboda i Närke, på en mindre gård, använder sin A-traktor, en ombyggd Isuzu-pickup, varje dag.

– Jag går i skolan i Hallsberg. Antingen åker jag till busshållplatsen, eller så blir det hela vägen. En frihet. Lite nöjesåkning med kompisar blir det. Och så åker jag till flickvännen säger han.

Vad skulle du göra om du inte hade din A-traktor?

– Vet inte, frysa på moped troligen.

– För oss är det givetvis en frihet. Vi slipper skjutsa så mycket. Han tar med lillebrorsan i traktorn till skolan, säger pappa Joakim.

En inte oviktig fördel är att Jesper redan kan köra bil när det nu ska övningsköras för riktigt körkort.

Det finns också A-traktorer som används i jordbruk och skogsbruk fortfarande. Inte som dragare på åkern, men som dragare för exempelvis spannmålsvagnar och maskintrailers. Då är det ombyggda, stora lastbilar.

– Vi gör den här förändringen för att öka trafiksäkerheten. Vi vet att det finns 20 000 traktorer. Men bara 10-12 000 är i drift, säger Magnus Sjönnebring på transportstyrelsen.

Det pågår också ett översyn av reglementet, hur en A-traktor får vara konstruerad.

– Ja. Det handlar om toppfarten, som kan bli 40, men också det här med miljöpåverkan. Dagens reglemente kom ju till för att bilen skulle vara en bra dragare och inte gå fort. Det innebär ju att de är lågt växlade och går på höga varv. Kanske vore annan strypning, utväxling än vad som i dag är tillåtet på plats.

Att man diskuterar 40 och inte 45 som de små mopedbilarna får gå beror på att det just är frågan om traktor.

– I Sverige får traktorer gå 30 eller 40. Kommer vi upp i 45 är det ett annat reglemente.

Fordonen får dock köras med samma typ av körkort.

Från början kallades det för Epa-traktor. Detta reglemente togs bort 1975. Det ersattes då av det nya, A-traktor. Det innebar bland annat att man kunde få ha fjädring på bakaxlen och kunde bygga på bilar utan separat ram.

Sedan har egentligen inte reglementet ändrats mer än 2003. Då infördes krav på vinterdäck.

Det sker inte särskilt många olyckor med A-traktorer.

– De är egentligen för få för att olyckorna ska synas i statistiken.

I samband med att besiktningsreglerna ändras tas även regeln om inställelsemånad bort, för alla fordon. Man får helt enkelt 14 månader på sig, innan det är dags nästa gång.

– För de gamla Epa-traktorerna, som vi har kvar cirka 1 100 av i trafik blir det en förenkling. De besiktas nämligen varje år just nu. Det blir vart annat år.

För den nya klassen, traktor B, som infördes januari 2016, blir det också besiktning vart annat år. Det har registrerats 1 700 sedan dess. De flesta troligen fyrhjulingar.

– De får köras i 50 och kräver minst b-körkort.

Går Jespers A-traktor igenom besiktningen då?

– Jodå, blir svaret, pappa Joakim är inte lika säker.

– Beror ju lite på hur man ser på det hela. Ska exakt samma regler som bil gälla kanske man kan hitta lite småanmärkningar. Men den följer ju reglementet med utväxling, fart och så.

Många menar att om och hur en A-traktor godkänns vid registeringsbesiktningen ofta är lite upp till vem som är besiktningsman. Vad som godkänts på en A-traktor kan ha blivit underkänt på en annan.

Annons: