”Allt gick vägen”

Fredrick Federly tampas med grisar och miljölobbyn i EU-parlamentet.
Textstorlek:

– Allt gick vägen. Vi lyckades rädda etanol, tallolja, rundved från skogen, träflis, skogsavfall och liknande kvar som förnyelsebara energiråvaror. Ikväll ska vi verkligen fira, det sa EU-parlamentarikern Fredrick Federly (c), efter dagens omröstning om det så kallade förnyelsebart-direktivet.

Annons:

 

Det var ett beslut i EU-parlamentets så kallade miljöutskott, tidigare i höstas som skapade stor oro hos egentligen hela den Svenska energisektorn och de gröna näringarna. I en mycket kaotisk omröstning i EU-parlamentets miljöutskott,  togs då ett beslut som om det blev verklighet, innebar att i princip alla våra förnyelsebara bränslen, allt från vanlig flis till etanol och tallolja, inte längre skulle få kallas förnyelsebara bränslen.

Beslutet riskerade att i ett slag göra decenniers arbete och många miljarder i investeringar värdelösa. Det vore exempelvis inte säkert att fliseldade kraftvärmeverk skulle kunna anses leverera förnyelsebar energi längre.

Dessa skulle då inte få räknas in när Sverige ska uppnå de klimatmål man satt upp inom EU, exempelvis 50 procent förnyelsebar energi före 2020. På sikt skulle det innebära att vi bland annat skulle tvingas ersätta skogsflis som bränsle i värmeverk och sluta utveckla produktion av bilbränsle från tallolja, som är en restprodukt vid massatillverkning.

– Det finns en tendens att okunskap och allt för alarmistiska intressen får för stort grepp i sådana här debatter. Det finns en minoritet som hörs mycket och därmed får för stort genomslag. Man förstår då inte att beslut kan få konsekvenser som i själva verket innebär att utvecklingen backar, fast ambitionen är god. En bild på en svältande isbjörn hotade att fälla hela beslutet. Global uppvärmning är ett jätteproblem, men isbjörnen skapar bara problem när man verkligen ska ta ett bra beslut, menar Federly.

Sedan oktober har sedan Federly ägnat sig åt ett massivt politiskt arbete.

– Det är bara jag som suttit vid förhandlingsbordet. Men flera personer, från flera grupperingar i parlamentet har hjälpt till i arbetet. Det har handlat om att helt enkelt gå från politiker till politiker och förklara vår ståndpunkt och varför den är viktig, för att inte säga avgörande. Vi har exempelvis pedagogiskt fått förklara att skogsägarens förstahandsval inte är att elda upp dyrbar skogsråvara, men att energisortimenten kan innebära ett viktigt komplement.

Federly hävdar nämligen att det var frågan om en ödesomröstning.

– Så var det, hade vi förlorat hade vi tappat 30 år av Svenskt klimatarbete. Viktiga verktyg mot en energiomställning hade försvunnit. Skogsbruk och jordbruk i Sverige hade också drabbats av svåra ekonomiska bakslag.

Federly menar att det var långt ifrån säkert att man skulle vinna omröstningen.

– Nej. Vi trodde oss ha övertalat en tillräckligt stor majoritet. Men det går ju inte att veta säkert förrän man tryckt på knappen. Värts motstånd skulle jag nog säga att vi mött från den socialdemokratiska gruppen. De kom med nya inspel, krav,  så sent som igår.

– Med det här beslutet menar jag att vi nu har möjlighet att fortsätta på den linje vi börjat i Sverige, nu med långsiktigt stöd från EU. Det har funnits en berättigad känsla av osäkerhet tidigare.  Den hoppas vi ska vara undanröjd nu.

Vi har sökt flera EU-parlamentariker utan kontakt så här långt. Men bland annat har Jytte Guteland, (s) sagt sig vara lättad. Även Christofer Fjellner (M) har uttalade sig positivt på Twitter efter beslutet.

Annons: