Besvärliga drivningsförhållanden bromsar råvaruflöde

Blött i skogen denna vinter.
Textstorlek:

Att det varit , eller snarare är, både milt och riktigt blött den här vintern i stora delar av landet har nog ingen missat. Efter två vintrar med riktigt bra drivningsförhållanden kanske skogsbolagen blev lite tagna på sängen.

Annons:

– Det har varit en knepig vinter för oss. Går det att köra i skogen är det vägnätet som begränsar, det är lika i Ryssland, säger Uno Brinnen Skogsdirektör på Billerud Korsnäs.

Kombinationen mycket nederbörd och varmt vinterväder, brist på tjäle, brukar inte vara bra för skogsbruket. Just nu finns en del snö i de norra delarna av Svea jord & skogs område. Men någon särskilt bra tjäle är det inte frågan om. Snön isolerar.

– Väderförhållandena har gjort att vi nu har problem att få fram massaveden till våra industrier säger Uno Brinnen.

I dagsläget kan inte skogsmaskiner köra överhuvudtaget i skogen på vissa områden där Billerud Korsnäs vill avverka. Dessutom begränsas möjligheterna att köra på skogsvägnätet på vissa håll vilket ytterligare minskar inflödet till industrierna. Läget är likadant i Norden, västra Ryssland och de tre baltiska staterna, från vilka Billerud Korsnäs importerar en del.

– Vi arbetar nu med bland annat bättre planering och lite förändring av råvarumixen i våra industrier för att komma till rätta med problemen. I vår egen svenska avverkningsverksamhet har vi genom förbättrade rutiner lyckats nå volymsmålen men det är bara en del av hela vår försörjning så vi måste fortsätta bidra till att förbättrade metoder, maskiner och vägar.

– Planeringen är ju en viktig del. Det handlar ju om att styra om avverkning så vi kan ta ut massaved där det fungerar att hugga. Men som det sett ut är det svårt. Det är blött ordentligt över allt och nästan ingen tjäle. Går det att avverka så sätter skogsbilsvägarna stopp för uttransporten.

Men det har ju frusit till i perioder?

– Så är det. Bara lite kyla, lite frost gör att det ofta går att köra. Men någon riktig tjäle verkar vi inte få i Mälardalen i alla fall. Ofta är det ju dessutom så så här års att det fortsätter komma nederbörd.

Ett snötäcke kan snarare försämra situationen, eftersom det hindrar marken från att frysa. Man kan hjälpa till genom att packa snön, men det hjälper bara till viss del.

– Men visst hjälper det när det fryser på lite. Särskilt vägnätet behöver inte så mycket kyla för att fungera att köra på.

Brinnen menar att den här typen av vintrar dyker upp då och då, ungefär var tredje till vart sjätte år.

– Vi räknar med dåliga vintrar. Men tendensen är dessvärre entydig. Intervallerna mellan sådana här blöta vintrar blir kortare. Allt talar för att vi får fler sådana här vintrar när klimatet ändras. Fördelen är att skogen växer fortare. Men det blir svårare att avverka. Det pågår en hel del forskning och utveckling kring detta.

Han menar att hur avverkning planeras, hur virkesflöden styrs är en viktig del.

– Vi måste bli ännu bättre på att alltid ha maskiner på rätt plats vid rätt väder. Vi har blivit bättre, men det finns fortfarande mycket att göra. Redan i dag risar vi framför maskiner. På vissa sektioner måste vi lägga ut stockmattor på skotarens basvägar. Maskinernas bärighet måste vi också arbeta med, liksom kanske totalvikten. Jag tror inte på att minska skotarnas lastvikt. Men kanske kan man minska maskinerna egenvikt. Maskinen väger ofta i dag mer än själv lasset. Nya typer av band är ett annat spår där det forskas en del.

– Skogsvägnätet måste vi också arbeta mer med.

Skogsam, som är en mindre skogsaktör aktiv i Örebro län med omnejd, vittnar också om problem.

– Vi tycker väl ändå vi lyckats hantera vintern och kunnat fortsätta avverka genom lite planering. För oss känns det kanske som just vägnätet är det det största problemet för stunden. Har vi fått ut virket till vägkanten så riskerar det blir liggande. Någonstans måste man väga kostnaden för att återställa en väg när man kört sönder den. För det gör man om det är tjällossning. Och en sådan här vinter blir det fler tjällossningar, menar Stig Åberg.

Skogsaktörerna har också fått högre krav på sig att minska körskadorna. Ofta går det att köra även under usla förhållanden. Men såren i skogen blir då stora.

Annons: