Folkbildning, samvaro och tradition i skogen

Textstorlek:
Annons:

Gallring, plantering, plantering, nyckelbiotoper och markavvattning var vad som stod på schemat när Mellanskog ordnade skogsdag I Tycke, Vretstorp, före jul.

För inte minst självverksamma skogsägare är skogsdagar, skogsvandringar, en nästan lika viktig tradition som julen.

För någon som aldrig varit på en skogsdag måste upplägget framstå som exotiskt. Man ger sig ut med bil, parkerar efter en smal skogsväg, träffas, pratar, redan vid bilarna. Sedan blir det mat i det fria. Brasa, kaffe, ibland rårakor och fläsk, stekta på häll över öppen eld, eller som i Tycke, ärtsoppa. Efter en kort genomgång bär det så ut på tur i skogen.

Vandringen börjar på ett hygge, det finns en del plantor, och en hel del sly. Här behöver röjas, säger någon i publiken.

– Varför ser det ut så här, hur har man tänkt här, utropar Lars-Åke Letskog, Inspektor på Mellanskog, som också äger det skifte som skogsdagen är förlagd till.

– Du har jobbat för mycket på Mellanskog så du inte hunnit röja, du får ta tjänstledigt, utropar en skämtare i publiken.

Efter hand visar det sig att det faktiskt är röjt brunnar runt granplantorna.

– Om det är rätt får tiden visa. Men Jag gjorde bedömningen att det var så pass mycket viltskador här att det var bättre att lämna en hel del stammar. Det bästa hade givetvis varit att röja tidigare. Men så blev det inte, menar Letskog.

Turen går vidare till ett hörn av hygget där föryngringen ser rätt blygsam ut.

– Här har det inte fungerat så bra. Varför? Frågar Letskog retoriskt.

Svaret blir att det är för blött.

– Ja vattnet har inte runnit undan här. Det kan man lösa genom att gräva skyddsdiken och rensa dikena som finns. Det är åtgärder man kan göra utan att söka krångliga tillstånd, om man följer reglerna.

Ronny Elvbring, skogsägare från Pålsboda, sa så här:

– Det är väl inga omvälvande rön man lär ut på skogsdagar, men jag tycker ändå alltid att man lär sig något nytt på sådana här dagar. Jag brukar tänka på tips jag fått på skogsdagar när jag själv gör något i skogen där hemma. Sedan är det ju mycket trevligt att prata och träffa folk.

– Förr oss är det här en viktig kontaktyta. Ett sätt att komma i kontakt med medlemmar och informera, sa Lars-Åke Letskog.

Annons: