Framtidens jordbruk

Textstorlek:

Att robotar på olika sätt är på väg in i jordbruket är nog ingen tvekan om. Men hur kommer utvecklingen att ske? Kanske är det inte självklart att det blir stora självkörande traktorer från de stora maskintillverkarna. Det trodde både Philip Holst från Robotdalen och Ulf Hanell från Örebro universitet när de talade på ett seminarium i Örebro nyligen.

Annons:

Robotdalen är ett slags vetenskapskluster som arbetar med att utveckla nya robotidéer och utveckla företag och företagsidéer med robotar i fokus. Robotdalen finns i anslutning till Mälardalens högskola i Västerås.

Philip Holst börjar sitt föredrag med att identifiera problem.

– Ett av jordbrukets stora problem är medelåldern på aktiva jordbrukare och de som jobbar i jordbruk. Den är över 62 år. Det kommer inte fungera i längden. Det behövs en rejäl föryngring, annars kommer vi stå inför jättestora problem. Robotar är en del av lösningen. Inte minst för att locka yngre att ta över mindre lantbruk.

Frågan är ju då var roboten kommer in?

– De internationella stora maskintillverkarna inser var det hela är på väg. De vill fortsätta sälja allt större maskiner. Därför ser vi bland annat stora, självkörande traktorer. De kommer säkert att få viss betydelse. Men är det i den ändan vi ska börja, frågar sig Holst.

– Vi har gjort en undersökning där vi frågat runt ute på gårdar vad man har för behov. Vilka sysslor man anser tar mest tid, är krävande, men egentligen inte producerar inkomster. Vi kom fram till att jordbrukare gör en hel del sådant. Särskilt på djurgårdar. Går sådant att automatisera?

Här är några exempel: Foderputtning vid foderbord, gräsröjning under elstängsel, ogrässklippning, klippning av grönytor. Kofösning, diskning av hinkar, tvätt av stallar, vassklippning och rensning av täckdiken.

– Ofta är ju det här enkla sysslor, som relativt enkelt borde kunna göras av robotar, som byggs på befintlig teknik.

Philip menar att en stor del av sådana uppgifter kan ske med en och samma plattform, som förses med olika redskap.

– Något slags fyrhjulig eller bandgående bärare försedd med befintlig teknik. GPS-tekniken för navigering finns redan och är tillräckligt förfinad för de flesta sysslor. Det finns också system med kameror för smart inlärning, artificiell intelligens. Dessa system kan alltså redan i dag exempelvis lära sig känna igen olika sorters grödor och ogräs. Att få en sådan bärare klippa gräs, under staket eller betesputsa, är redan i dag fullt möjligt.

Disk, rengöring av stallar och foderputtning finns redan robotar som gör. Vi tror man kan komma ner i pris genom standardkomponenter.

Ulf Hanell på Örebro universitet forskar på mat från jord till bord och m hållbart jordbruk.

– Jag tror en mindre robot på fält är framtiden, inte minst för mindre och medelstora jordbruk, kanske på 100 hektar. I dag har ett sådant jordbruk problem. Det är i minsta laget för att försörja sig på. Det är svårt att investera och få tar över ett sådant jordbruk efter sina föräldrar. Robotar kan förändra det, på samma sätt som mjölkroboten förändrade för de mindre mjölkgårdarna.

Hanell har forskat på ett helt nytt odlingssystem.

– Det handlar om agroforrestry, det som ibland kallas för alléodling. Träd, eller buskar planterade i rader, odling av åkergrödor där emellan. Man uppnår ökad biodiversivitet, minskar markpackning, jordflykt och liknande problem. Till det odlingssystemet tror vi på en mindre robot som kan bära redskap både fram och bak. Den ska ha en arbetsbredd på två meter. Liten bearbetningsbredd kompenseras av att roboten kan jobba själv, hela dagarna.

Hanell kallar roboten ALBIN, autonom lastbärare.

– Exakt hur den ska utformas, eller vad den ska drivas av är inte klart. Men den ska kunna utföra en rad olika sysslor, bygga på standardkomponenter och befintliga system. Jag tror att ett pris under en miljon är rimligt. Ett mål givetvis att kunna driva den på lokalproducerad el, eller bränsle till bränsleceller.

På seminariet pratade även Patrik Olsson, Prevas, om ett system för odling i trädgårdar. LOMAS, som står för autonom odling i liten skala. Alltså ett slags drivbänkar med automatiskt styrda system för såväl sådd som gödning, belysning, bevattning och allt annat växterna kan behöva. Det handlar även här om att använda standardkomponenter för ett system som styrs via molnet. Tanken är att man skak unna anpassa, bygga ut och konstruera om efter behov och eget huvud. Ett liknande system, Farmbot, finns redan att köpa.

Annons: