Här släppte vi all källkritik

Textstorlek:
Annons:

Källkritik och vikten av av att förstå vem avsändaren är, att det kan påverka vad exempelvis vad ett filmklipp innehåller har diskuterats en hel del. Ändå var det många, tusentals, både medier och privatpersoner, som delade klippet där man, enligt filmen kunde se stora brutala, maskerade jägare misshandla och släpa bort unga och oskyldiga aktivister. Bland annat lade Dagens nyheter och Aftonbladet ut klippet utan att ens kommentera eller diskutera vem som var avsändare. Att filmen möjligen kunde ha ett annat syfte än att bara dokumentera. Man fokuserade på jägarnas misshandel, hörde bara en sida. Ingen jägare är dock dömd än.

Avsändaren till filmen var en liten grupp aktivister vars enda uttalade mål är att genom sabotage stoppa jakt. Målet är att stoppa alla jakt, även laglig sådan. Att det kanske därför rentav ligger i gruppens intresse att svartmåla just jägare var det få som reflekterade över. Man ser vad man vill se. Stora brutala män i mask ger sig på oskyldiga 17-åringar. Att händelsen på film hade ett bortklippt förspel, att faktiskt jaktsabotörerna också uppträdde maskerade, med megafon, var det ingen som brydde sig om.

I hetsen är det lätt att glömma att få saker torde vara så laglig prövade som just licensjakten på varg. Den har beslutats av en förhållandevis robust parlamentarisk majoritet. Beslut som som omsätts regionalt av Länsstyrelserna med bistånd av viltförvaltningsdelegationer och Naturvårdsverket. Dessa beslut har sedan, år efter år, tröskats genom alla tänkbara rättsliga instanser. För att till sist befinnas förenliga med lagar och regler.

Det fanns naturligtvis saker att diskutera i Jägarnas beteende. Det hade givetvis varit bättre att behålla kylan, att låta bli att agera. Man behöver nog inte vara allt för konspiratoriskt lagd för att anta att målet från jaktsabotörernas sida faktiskt var just att provocera fram en reaktion för att kunna filma. Observera att organisationen faktiskt kallar sig just jaktsabotörer.

Man ska heller inte glömma bort att aktivisterna torde gjort sig skyldiga till flera lagbrott. Demonstrationer kräver tillstånd i Sverige. Allemansrätten ger en rätt att vara i skogen, men på vissa premisser. Man får enligt lagen varken störa jakt, själva naturen, eller andra verksamheter som pågår där. Filmen visar en scen från något som väl snarast ser ut att vara en ladugårdsbacke. Då är man inne på det som i allemansrätten beskriver som en hemfridszon. Där ska man inte vara alls.

Kriminologen Leif GW Persson var också entydig när händelsen togs upp i hans TV-program.

”Jägarna har i det här fallet lagen på sin sida. Filmen visar som jag kan se inga olagligheter. Aktivisterna däremot, begår övertramp mot lagen redan genom att finnas på plats.”

Man ska absolut kunna utrycka motstånd mot vargjakt. Men att med megafoner och masker ge sig ut och angripa, störa och bråka med enskilda, som faktiskt inte begår olagliga handlingar, är fel i en demokrati. Varför inte göra som andra organisationer, söka tillstånd för en demonstration och påverka politiskt istället?

Annons: