Nytt fall av fågelinfluensa

I fjol blev det fröbud mot att släppa ut hönsen på grund av risken för spridning av fågelinfluensa. Sådana åtgärder är i dagsläget inte aktuella.
Textstorlek:

Ett fall av fågelinfluensa har upptäckts i Blekinge. Det är en skadad havsörn som dött. Efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA visade den sig ha fågelinfluensa av typen H5N6. Denna typ av virus har inte hittats i Sverige tidigare, men har rapporterats från andra Europeiska länder under vintern.

Annons:

Viruset har inte visat sig utgöra någon risk för människor till skillnad från det H5N6-virus som cirkulerar i Asien. Det är heller inte, så här långt, aktuellt med några skyddsåtgärder liknande de som vidtogs i fjol, då höns inte skulle vistas utomhus i vissa områden.

– Detta är det första fallet av H5N6 i Sverige. Viruset har cirkulerat i Europa, och förutom på vilda fåglar har även några utbrott på tamfågel, inklusive enstaka kommersiella fjäderfäbesättningar förekommit. För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskydds­rutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karin Åhl,  enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på SVA. Det är bra att ha hönsen inne, eller i hönsgård med nät över även om det inte är ett krav.

Viruset är besläktat med H5N8 som cirkulerade bland vilda fåglar i Sverige under 2016 och 2017, och då även orsakade utbrott hos fjäderfä. Alltså det som gjorde att hönsägare fick se till att ha sina höns instängda förra våren.

Medan H5N8 fick en massiv spridning i stora delar av Europa har H5N6 inte rapporterats i alls samma omfattning och inte heller förknippats med samma dödlighet, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA. Det verkar alltså inte vara frågan om ett lika aggressivt virus.

SVA ger förljande allmänna hygienråd om man har tamfåglar, exempelvis höns.

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutinerna vid hygiengränserna där sådana finns.
  • Tvätta händerna efter kontakt med fåglar.
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
Annons: