Traktor i 50 med nya traktordirektivet

Textstorlek:

Vid nyår började det nya Traktordirektivet gälla i Sverige. Det innebär att det nu går att köpa en B-klassad traktor som får köras i 50 kilometer i timmen. Men det är inte den enda förändringen.

Redan 2016 kunde man börja registrera traktorer enligt det nya EU- direktivet, förutsatt att de var anpassade till de regler som infördes i år.

Annons:

 

Det vanliga traktorreglementet, A, de traktorer som sedan början av 2000-talet får gå i 40, är sig rätt likt. Det finns dock en förändring även där.

Alla nya traktorer, både A och B, som nu säljs måste nu ha ett annat slags uttag för bromsar på släpvagn än det som tidigare varit standard. Bromsarna ska vara av tvåledningstyp. Med ett uttag som styrs proportionerligt via bromspedalen och ett med ett fast servicetryck. Till skillnad äldre system funkar då hydraulbromsen som på en lastbil. Det innebär att servicetrycket håller ute bromsarna istället för tvärt om. Om trycket skulle försvinna bromsar vagnen. Många tillverkare kommer också installera tryckluftbromsmssystem. De nya reglerna gäller dock inte de redan registrerade traktorerna.

När det kommer till vagnarna blir det trassligt. Nya vagnar ska ha det nya tvåledningsystemet. Men en sådan vagn får inte användas på en äldre traktor A. Däremot får man använda en gammal vagn, med bara en vanlig bromsledning både på de nya 50-traktorerna, och 40-traktorerna. De nya reglerna för vagnar är nämligen inte tvingande i Sverige. Man får alltså även köra 50 med en äldre vagn.

För bogserade redskap. Exempelvis såmaskin, eller stora jordbearbetningsredskap, gäller traktorns hastighet, även om dessa oftast är helt obromsade.

En B-traktor, ska ha ha flera anpassningar som gör den säkrare på vägen. Den ska bland annat ha större skärmar som täcker mer av hjulen. LGF-skylten är ersatt med en mindre lapp som talar om att maskinen går i 50.

Här blir det också lite knepigt. På släpvagnen ska det nämligen vara en vanlig LGF-skylt, även om vagnen sitter bakom en traktor som går i 50.

Traktorer enligt reglementet B ska också besiktas vart annat år.

– För nya som säljs gäller att de ska besiktas senast 48 månader efter att de sålts, säger Anders Hildingsson på Lantmännen Maskin i Örebro.

Besiktningen kommer kunna ske med en besiktningsman som åker ut.

För vanliga, A-klassade 40-traktorer gäller som tidigare, traktorkort, eller kort för EU-moped. Fört B traktorerna krävs B-kort, alltså vanligt bilkörkort. Där har det också talats om undantagsregler för familjejordbruk. Att även personer utan B-kort ska kunna köra traktorn ut till en åker exempelvis.

Den regel som infördes för några år sedan. Att traktor med vagn, och traktortåg, kräver C-körkort, om man kör yrkesmässigt utanför exempelvis ett jordbruksföretags ordinarie verksamhet, gäller fortfarande, för båda traktorklasserna.

På 50-traktorer kommer det krävas färdskrivare av samma typ som på lastbilar om man transporterar gods åt någon annan. I vanligt jordbruk kommer det inte att krävas så länge traktorn går närmare än 100 kilometer från gården. Även om man ska snöploga med traktor B kommer sannolikt färdskrivare att krävas. Då kommer reglerna att likna de för lastbilsförare, med dygnsvila. Troligtvis innebär det också att man kan få körkortet indraget och böter för överlass.

Anders Hildingsson berättar att det finns ett visst intresse för de nya B-traktorerna.

– Ja. Vi trodde möjligen reglerna om besiktning skulle avskräcka, så verkar det inte vara. Vi har redan sålt några B-registrerade jordbrukstraktorer. Det är bland annat ett par jordbrukare ägnar sig åt entreprenad och en kyrkogårdsförvaltning som flyttar traktorn mycket mellan kyrkogårdarna som köpt.

Annons: