Gräset växer så det knakar nu – redan dags för en första vallskörd

När den här tidningen kommer ut är troligtvis redan vallskörden i full gång. Tidigt trots den kalla våren. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Det växer fort fort nu. Mycket fort till och med. I Örebro län, Sörmland och Västmanland har en första vallskörd redan dragit igång. Marie Lundberg, Chef för affärsområde syd och växtodlingsrådgivare på HS-konsult menar att man nog ska se till att ta sitt vallfoder tidigt om man vill pricka in hög energihalt, trots den långdragna vintern och sena våren.

Annons:

– Det var ju en lång och riktigt kall vårvinter. Det är vi inte riktigt vana vid här längre. Därför är det nog många som räknat med att den första vallskörden blir senare än normalt. Jag tror man ska tänka precis tvärt om. Jag tror man ska slå tidigare än normalt. Vi började klippa prover för analyser här i Sörmland vecka 20. Då kunde vi se energivärden på 11 megajoule per kilo, vilket är mycket.

I skrivande stund väntar man på resultat för proverna som klipptes vecka 21, förra veckan.

Förklaringen till att gräset utvecklas så snabbt är givetvis majvärmen. Det har varit ovanligt varmt under lång tid. Rikligt med nederbörd under hösten och vintern har också gjort att det fortfarande finns gott om vatten för grödorna.

Jag tror man ska räkna med att gå igång redan vecka 21-22. En annan indikator vi har som tyder på det är höstvetet. Jordbruksverket mäter ju kväveupptagning i vårvetet och tillväxt. Utifrån det brukar våra rådgivare gå ut och studera plantornas utveckling och utifrån dessa värden titta på om det behövs kompletteringsgivor av kväve. Denna kartläggning brukar vi göra en bit in i juni, cirka två veckor framåt. Vi ser redan att vetet utvecklat så långt att man behöver kompletteringsgödsla nu. Det brukar sammanfalla med rätt tidpunkt för vallskörd.

– Jag tror man ska passa på att slå och dessutom pricka in högtrycket, man vet aldrig hur det blir senare. Jag tror vi kommer att se en riktigt bra första skörd, med både stor volym och bra näringsvärden, om man inte väntar för länge vill säga.

En snabb utveckling av gräs är bra ur ytterligare en apsekt.

– Många gårdar i vårt område har ju haft mycket dåligt med grovfoder under vintern, efter fjolårets sena frost och torka. Det var slut nu på många håll.. Många djur släpptes ut tidigt på bete på grund av det. Ofta innan det fanns gräs så det räckte. Nu växer både beten och vallat. En bra första skörd är givetvis extra viktig och rolig utifrån det perspektivet.

Än så länge är det lagom mycket fukt i jorden för att det ska växa bra.

– Men det torkar upp fort nu. Dels beroende på värmen, men också på grödorna. Vallen och höstgrödorna drar mycket vatten nu, medan vårsådden lever bra på markfukten ett tag till.

Annons: