Många vill ha solceller

Textstorlek:

Intresset för att skaffa solceller blir bara större. När Grythyttans LRF-avdelning bjöd in till informationskväll om solceller slöt folk från ett betydligt större område upp.

Annons:

– Inte så konstigt. Få investeringar ger en avkastning på 6-8 procent, även utan stöd, säger Magnus Reiden, klimatrådgivare i samhällsbyggnadsnämnden för Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg.

– Solceller och värmepumpar är det jag får mest frågor om.

Det som är mest intressant för privatpersoner och mindre företag är att bli så kallade mikroproducenter av el.

– Det är enkel teknik. Numera hjälper dessutom gärna energibolagen till. Förutom själva solcellerna behövs en så kallad växelriktare och en undercentral med säkringar innan elmätaren.

Elbolagen byter gratis ut mätaren mot en som även mäter utgående el när den går ut.

Vad är då en mikroproducent?

Det finns två olika lagstiftningar som ger lite olika definition

Ellagen säger: Anläggningens effekt får varar max 43,5 kw med en huvudsäkring på max 63 Ampere. Anläggningen gör av med mer el än man producerar på ett år. Skattelagens definition är: Huvudsäkring är max 100 Ampere som matar ut max 30 000 kWh per år i elnätet.

Som mikroproducent har man rätt till 60 öre skattereduktion per kWh du matar in på elnätet. Dock bara 18 000 kr per år.

2010 gjordes ellagen om så att elbolagen inte kan ta ut några abonnemangsavgifter för

inmatning av el från mindre solcellsanläggningar. Det innebär att man alltså bara betalar överföringsavgift för el man köper. Säljer man får man oftast några öre betalt för det nätägarna kallar kallar nätnytta.

– När man räknar på hur stor solcellsanläggning man ska ha ska man alltså utgå från hur många kilowatt-timmar man köper på ett år och sedan dimensionera sin anläggning så den hamnar rätt nära det. Då är den som mest lönsam, fortsätter Magnus Reiden.

Man går nämligen ofta går plus på försäljningen.

– Ja, man sparar ju givetvis pengar på den el man inte köper tack vare solcellerna. Men på min egen anläggning som exempel, har jag avtal som ger mig 30 öre upp på spotpriset på el. Det innebär att jag får mer betalt för den el jag säljer än vad jag betalar när jag köper. Ska man ha så bra avtal innebär det att man tecknar avtal så man både köper och säljer el till samma bolag. Men man behöver inte sälja till nätägaren. Man kan sälja till vilket elbolag som helst.

På sajten prosument.se kan man se vilka elbolag som betalar bäst.

Man söka stöd för investering i solceller, både som privatperson, exempelvis ekonomisk förening och företagare.

– Samma stödnivå, 30 procent av investeringen, gäller för alla. Om man som jordbrukare lägger solceller på flera tak, kan man söka stöd för flera anläggningar. För anläggningar på marken beviljas dock bara stöd för en anläggning, berättar Jessica Erixon som administrerar stödet på Länsstyrelsen i Örebro.

Jessica berättar att det dock kan dröja innan stödet betalas ut.

– Ja. Det fungerar så att vi tilldelas pengar. När de tar slut så tilldelar energimyndigheten mer pengar. Det gör de utifrån att kön ska vara ungefär lika lång i hela landet. Det systemet gör att det ibland kan ta tid. Men man har lovat att det ska finnas stödpengar i alla fall fram till 2020.

För företag gäller att man ska ha ansökt om stöd innan dagen då projektet påbörjas. För privatpersoner, sex månader efter att projektet påbörjats.

– Vi är också öppna för kommunikation. Om man märker att kostnaderna drar iväg går det att ändra ansökan efter hand. Stödet gäller bara för själva solinvesteringen. Behöver man byta tak som exempel, ingår inte det i det som stödet beräknas på, avslutar Jessica.

Annons: