Ta det försiktigt i skogen nu

Branden i Västmanland orsakade en oerhörd förödelse även om brandområdet nu grönskar igen.
Textstorlek:

Skogsstyrelsen uppmanar nu alla skogsaktörer att följa de riktlinjer som tagits fram för att minska risken för att skogsbränder ska uppstå på grund av skogsarbete. Bakgrunden är givetvis det för årstiden ovanligt varma och torra vädret som fått skog och mark att torka upp med rekordfart.

Annons:

– Det blir fortsatt varmt och torrt med stor brandrisk i stort sett över hela landet. Nu är det extra viktigt att de riktlinjer som branschgemensamt arbetats fram för skogsbruket när det är brandrisk i skogen följs så vi inte får en ny storbrand liknande Västmanland 2014, säger Anna Marntell, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Så här ser riktlinjerna ut i korthet.

  • Samråd ska genomföras vid förhöjd brandrisk mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.
  • Identifiera eventuella delområden med högre brandrisk eller med vegetation som kan ge hastiga brandförlopp.
  • Om möjligt utförs skogsarbeten i andra områden där brandrisken är lägre.
  • Säkerställa att tillfartsvägar är framkomliga inför en släckningsinsats.
  • Gör kontinuerliga bedömningar av brandrisken och följ SMHI:s prognoser.
  • Vid höjd beredskap ska avverkningsmaskiner har minst två skumsläckare och markberedningsmaskiner ha minst sex skumsläckare.
  • Brandvakter ska finnas under höjd beredskap och vara utrustade med flamsäkra kläder.

Det var med stor sannolikhet en markberedare som orsakade skogsbranden i Västmanland sommaren 2014, som blev den största i Sverige någonsin. Det var oerhört varmt och torrt i skogen. Flera andra skogsaktörer hade valt att stoppa alla arbeten i skogen på grund av brandrisken

Annons: