Ingen licensjakt på varg i vinter

Textstorlek:

Det blir ingen vargjakt i vinter. Naturvårdsverket som beslutar om licensjakt på varg menar att vargstammen blivit för liten. Inventeringar pekar på lite färre föryngringar än tidigare år. Svenska jägareförbundet är kritiska och menar att beslutet skulle kunna innebära mer illegal jakt.

Annons:

Den svenska vargstammen har minskat de senaste tre åren och det finns inte längre något utrymme för licensjakt om man har för avsikt att bevara vargstammen i landet, hävdar Naturvårdsverket. Enligt den senaste inventeringen finns det nu cirka 305 vargindivider i landet. Inventering är ingen exakt vetenskap på individnivå. Däremot har man koll på antalet föryngringar, valpkullar.

Högsta förvaltningsdomstolen slog i en dom 2016 fast att det behövs minst 300 vargar för att vargen i Sverige ska kunna bevaras.

– När vi nu har så få vargar som vi har så finns det inte utrymme för någon licensjakt. Vi anpassar oss efter de nya förutsättningar som en i nuläget minskande vargstam innebär, säger Marcus Öhman, Naturvårdsverket.

Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent vid Svenska jägarförbundet, anser att beslutet är olyckligt. Han säger att den skandinaviska vargpopulationen inte har minskat i sin helhet, utan att det handlar om en förskjutning av vargarna som vandrat västerut in i Norge.

– Sedan förstår vi att det finns ett begränsat utrymme nu eftersom de trots allt har minskat i Sverige. Men vi tror att det skickar helt fel signaler när man stoppar på det här sättet, säger han.

Vargstammen har minskat de senaste tre åren. Senaste året med 14 procent.

– Man får ställa frågan om det är ett illegalt dödande som pågår. Speciellt i Dalarna och norra Värmland borde det finnas fler vargar av naturliga orsaker än vad det gör, säger Marcus Öhman, Naturvårdsverket.

Gunnar Glöersen tycker att man måste fundera på vad som i så fall ligger till grund för den illegala jakten.

– Om det är missnöje med politiken, att man inte blir lyssnad på, vilken effekt får då det här? Är det då som att hälla bensin på en brasa? Man måste i så fall göra en analys av grunden till att illegal jakt sker, och vad då lösningen är, säger han och tillägger:

– Man måste fundera på hur man ska förvalta den här vargstammen på lång sikt för att komma till rätta med problematiken.

I vinter, från oktober till mars görs en ny inventering. Det krävs spårsnö. Resultatet från den inventeringen kommer att ligga till grund för ett nytt beslut i juni 2019.

– Det vi fattar nu är bara ett beslut på kort sikt. Det gäller licensjakten i januari och februari 2019, säger Marcus Öhman.

Vargjakten har under de senaste åren varit omdiskuterad. Frågan har prövats i olika rättinstanser där motståndare försökt stoppa jakten. När tillstånden väl givits har det på flera platser ute i skogarna funnits aktivister som protesterat ch stört jakten. Jägarorganisationer har å andra sidan överklagat tillstånden och hävdat att tilldelningen varit för liten.

Naturvårdsverket beslut påverkar inte länsstyrelsernas möjlighet att besluta om skyddsjakt på varg, till exempel för att förebygga vargattacker på tamdjur.

TT och Henrik Östensson

Om licensjakten:

2018: Tilldelade 22 vargar, fällda 15
2017: Tilldelade 25 vargar, fällda 25
2016: Tilldelade 48 vargar, fällda 14
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Annons: