En förstärkt kraftfoder kan vara en bättre än importensilage av okänd kvalitet

Jordbruksnäringen samlades på Brunnby för att diskutera torka. Den oerhörda hettan gjorde att mötesdeltagarna skyndade ut på trappan så fort mött var över. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Igår samlade LRF lantbrukets olika aktörer för ett möte på Brunnby gård utanför Västerås. Det var torkan, dess konsekvenser som stod på dagordningen. Vad kan de olika aktörerna hjälpa till med?

Annons:

Från Lantmännens sida uppmanar man djurbönder att tidiigt se över sina foderstater.

– Vi har kraftfoderblandningar där man kan minska ner grovfodergivan rejält, sa bland annat Cathrine Wallin, regionchef Lantmännen.

– Vi har kraftfoderblandningar där man kan dra ner grovfodergivan till tre kilo ts per dygn till växande djur och fem kilo ts till mjölkande kor. Min uppmaning är att man börjar se över hur mycket grovfoder man har och sedan räkna på en foderstat med sådant grovfoder. Kanske är det en bättre idé, mer prisvärt än att, som vi redan vet förekommer, köpa grisen i säcken och importera grovfoder, där man inte har en aning om kvaliteten innan man öppnar bunten. Vi har redan hört om fok som blivit lurade.

– Det är bra att börja i tid, innan man utfodrat för mycket med grovfoder så det riskerar att ta slut, menar Cathrine.

Under mötet varnade flera aktörer för storskalig import av grovfoder.

– Vi har fått dispens för att pressa all fröhalm. Vi uppmanar våra medlemmar att göra det, pressa också all rapshalm. Kanske kan någon i alla fall elda den. Gör grovfoderaffärer så lokalt det är möjligt. Vi ser en mycket stor risk att vi flyttar ogrässorter att norrut i Sverige och importerar andra, sa Lars -Johan Merrin, ordförande för oljeväxt och fröodlarna i Sverige.

Lantmännen förmedlar normalt inte grovfoder. Men man gör i år ett slags undantag.

– Ja, vi får många förfrågningar till vår kundtjänst. Inte minst av folk som faktiskt har grovfoder att sälja. Vi förmedlar då kontaktuppgifter, fortsätter Cathrine Wallin

Lantmännen ser redan att skörden kommer bli betydligt mindre än normalt, hur mycket är ännu svårt att säga.

– En sak vi ser är att det trots låga volymer är generellt låga proteinhalter. Det brukar vara precis tvärt om. Men bristen på nederbörd har troligen gjort att spannmålen inte kunnat tillgodogöra sig kvävet.

Det har gjort att Lantmännen nu sänker nivåerna för kvarnvete.

– Ja, vi kommer inte klassa ner något kvarnvete. Vi har också sänkt tröskeln för hur mycket protein vetet måste hålla för att klassas som kvarnvete.

Hur man däremot gör med de odlare som kontrakterat skördar man nu i många fall, inte kommer kunna leverera, vill Cathrine ännu inte uttala sig om.

– Det är för tidigt, vi avvaktar skörderesultatet.

Både Lantmännen och Svenska foder är dock överens om att det, trots att mycket spannmål nu helsädesensileras för att täcka för brist på vallfoder, finns spannmål så det kommer räcka till kraftfoder, även med en ökat försäljning.

Annons: